Izglītība

Notikumi izglītībā

Projekti

Izglītības iestādes

Ilūkstē:

Ilūkstes Raiņa vidusskola  ar izglītības programmu īstenošanas vietām Ilūkstes novadā:

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

Ilūkstes novada Sporta skola

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

 

Bebrenes pagastā:

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” Bebrenes filiāle

 

Subatē:

Ilūkstes Raiņa vidusskola ar izglītības programmu īstenošanas vietu Tirgus laukumā 20, Subates pilsētā

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” Subates filiāle