PII “Zvaniņš”

           Ilukstes iestade

 

 

Adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālrunis: 29430618

e-pasts: info@zvanins.lv

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

                                                 

Pedagoģiskais personāls: 17 pirmsskolas skolotājas

 

3 mūzikas skolotājas

1 sporta skolotāja

2 angļu valodas skolotājas

 

Atbalstošais personāls: 13 skolotaju palīgi, lietvede, 2 medmāsas, 2 pavāri, virtuves darbiniece, apkopēja, 2 sētnieki, 2 strādnieki, 3 saimniecības daļas vadītājas

 

Iestādē tiek realizētas: Vispārējas pirmsskolas izglītības programma (01011111)
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiemar jauktiem

attīstības traucējumiem (01015611)

DSCN5009Skip to content