Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

Reģistrācijas numurs:        50900007351

Adrese:                                Jēkabpils iela 5, Ilūkste, LV-5447

Tālrunis:                               20283288

e-pasts:                                skola@imms.lv

Skolas direktore:                 Ilona Linarte-Ruža (t.29153408)

Direktores vietniece:           Rita Žilvinska (t.26415402)

 

Skolas pašvērtējums:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/kultura/muzikas-un-makslas-skolas/ilukstes-muzikas-un-makslas-skola/pasnovertejumi/

 

Skolas nolikums:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/kultura/muzikas-un-makslas-skolas/ilukstes-muzikas-un-makslas-skola/ieksejie-dokumenti/

 

Uzņemšanas  noteikumi:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/kultura/muzikas-un-makslas-skolas/ilukstes-muzikas-un-makslas-skola/uznemsana/

 

Saistošie noteikumi par dalības maksu:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/kultura/muzikas-un-makslas-skolas/ilukstes-muzikas-un-makslas-skola/ieksejie-dokumenti/

 

Iesniegumi:

https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/kultura/muzikas-un-makslas-skolas/ilukstes-muzikas-un-makslas-skola/uznemsana/

 

 

Izglītības programmas 20V:

 • Taustiņinstrumentu spēle:

Klavierspēle –  20V 212 01 1  (8 gadi)

Akordeona spēle – 20V 212 01 1  (6gadi)

 • Stīgu instrumentu spēle:

 Vijoles spēle – 20V 212 02 1  (8gadi)

 • Pūšamo instrumentu spēle:

Trompetes spēle – 20V 212 03 1  (6gadi)

Saksofona spēle – 20V 212 03 1  (6gadi)

Flautas spēle – 20V 212 03 1  (6gadi)

 • Vokālā mūzika:

Kora klase – 20V 212 06 1  (8gadi)

 • Sitaminstrumentu spēle – 20V 212 04 1  (6gadi)
 • Vizuāli plastiskā māksla – 20V 211 00 1  (6gadi)

 

Interešu izglītība: Popgrupa Mix, Mūzikas studija “Mazās notiņas”.

 

Skolas organizētie pasākumi novadā, Latvijā un starptautiskajā mērogā:

 • „Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss  “Skani,  tēvu zeme!””.
 • Koncerti Ilūkstē un apkārt esošajos novados.
 • Ziemassvētku labdarības koncerti.
 • Mākslas dienu izstādes, Tematiskās  izstādes, Plenēri.
 • Dažādi pasākumi skolā.

 

 

Skolas vēsture:

Skola dibināta 1962 gadā, kā Daugavpils rajona Mūzikas skola pēc  Ilūkstes izpildkomitejas priekšsēdētāja Vladimira Kaušeļa iniciatīvas un Daugavpils rajona Kultūras nodaļas vadītājas Sūnas atbalsta ,  mācības notika Raiņa ielā 5, otrajā stāvā.  Ilūkstes Romas katoļu Klostera telpās mūzikas skola  mācību procesu iesāka 1974. gadā  un 1993. gadā  pārcēlās uz patreizējo atrašanās vietu Jēkabpils ielā 5.  Kā Ilūkstes novada domes mācību iestāde darbību  uzsāka 1997.gada 1. februārī, kad no Daugavpils rajona padomes skola nonāca Ilūkstes pilsētas domes pārvaldījumā.

No skolas dibināšanas gada līdz 1966.gadam skolu vadīja: direktors Eduards Draško (no 1962.g.-1966.g..), turpmāk ilgus gadus, strādājot līdz 2000.gadam, skolai veltījis direktors Dzintars Ķīsis (no 1966.-2000.g..),viņa lomu tūkstošgadē pārņēma direktors Edvīns Megnis (no 2000.g. – 2014.g.), no 2014. gada1.septembra skolas direktore ir Ilona Linarte-Ruža. 2017.gada decembrī skola svinēja savu 55. gadu darbību.Skip to content