Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Jēkabpils iela 5, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447

Tālrunis: 65462145

e-pasts: ilukstemskEtainbox.lv, muzikas.skolaEtailukste.lv

Direktore: Ilona Linarte-Ruža

Direktores vietniece izglītības jomā: Rita Žilvinska (Tālr.: 26415402)

 

 

Skola dibināta 1962. gadā. Pašreiz skolā mācās 142 audzēkņi, strādā 17 pedagogi. Skolai ir licencētas un akreditētas 8 profesionālās ievirzes programmas:

 

Stīgu instrumentu spēle: 

„Vijoļspēle” (mācību ilgums – 8 gadi),

Pūšminstrumentu spēle:

 „Flautas spēle” (mācību ilgums – 6 gadi)

 „Trompetes spēle” (mācību ilgums – 6 gadi)

 „Saksofona spēle” (mācību ilgums – 6 gadi)

 

Taustiņinstrumentu spēle:

 „Klavierspēle” (mācību ilgums – 8 gadi)

 „Akordeona spēle” (mācību ilgums – 6 gadi)

 

Vokālā mūzika:

 „Kora klase” (mācību ilgums – 8 gadi),

 

Vizuāli plastiskā māksla (mācību ilgums – 6 gadi)

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolai ir Mūzikas programmas filiāle Subatē un Vizuāli plastiskās mākslas klase Bebrenē. Skolā darbojas jaunāko un vecāko klašu vokālie ansambļi un koris.

 

Pašnovērtējuma ziņojumu skatīt šeit