Subates filiāle

Subates filiale

Adrese: Tirgus laukums 20, Subate, Augšdaugavas novads, LV-5471

Tālrunis: 65463118

E-pasts:subateszvanins@inbox.lv

 

Nedaudz no iestādes vēstures:

 • Subates bērnudārzs – mazbērnu novietne dibināta 1960.gada 16. septembrī. Daudzus gadus tā atradās Domes ielā 10, Subates pilsētā.

 

021 Šī ēka bija dzīvojamā māja, kas tika pielāgota bērnudārza vajadzībam, tajā darbojās 2 grupas ar 45 vietām.

 

 • 1985.gadā Subates pilsētā uzcēla jaunu ēku pēc tipveida projekta Maija ielā 1, kas paredzēta 4 grupām ar 90 bērniem.
 • Sākot ar 1992.gadu bērnu skaits strauji samazinājās un darbojās 1 jaukta grupa.
 • Sākot ar 2002./2003. mācību gadu Subates pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 2 jaukta vecuma grupas ar 30 bērniem.
 • Kopš 2009.gada 27.augusta iestāde tika pievienota un darbojās kā PII “Zvaniņš” filiāle. Iestāde atrodas Subates pamatskolas ēkās un tajā darbojas 2 pirmsskolas jaukta vecuma grupas. Subates pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē bērni no Subates pilsētas un Prodes pagasta.

001

Mūsu tradīcijas un svētki:

 • Zinību diena
 • Miķeļdienas izstāde
 • Mārtiņdiena
 • Ziemassvētki
 • Lieldienas
 • Vecmāmiņu diena
 • Mātes diena
 • Izlaidums
 • Rīkojam tematiskās un bērnu radošo darbu izstādes.
014 027
019 028


Skip to content