Augšdaugavas novada Sporta skola

 

Konkurētspējīga, ar tradīcijām bagāta, nepārtrauktā attīstības procesā esoša izglītības iestāde, kas realizē sporta profesionālās ievirzes programmas. Mēs sakām:

DZĪVE PRASA KUSTĪBU, UN SPORTS DOD KUSTĪBU

 

KONTAKTI

Adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447
Reģistrācijas Nr. 90009957178
Tālrunis: 65462136
e-pasts: sporta.skola@augsdaugavasnovads.lv
Direktors: Dzintars Pabērzs (tālr. 26621403)

 

PAR MUMS

Skola ir novada sporta dzīves centrs, kur izglītojamie apzinās sportu kā vērtību un kur mūsdienīgā vidē ikvienam bērnam un jaunietim ir pieejama kvalitatīva izglītība dažādās sporta programmās savu interešu un spēju attīstīšanai un augstu sportisko rezultātu sasniegšanai.

Mūsu iestādi apmeklē bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 25 gadiem.

2020./2021.mācību gadā Sporta skolā mācās 328 izglītojamie, strādā 14 pedagogi.

Profesionālās ievirzes izglītība tiek  īstenota 23 grupās:

 • 4 peldēšanas mācību treniņu grupās,
 • 7 vieglatlētikasgrupās ( no tām 3- augstākās sporta meistarības grupās)
 • 12 futbolagrupās ( no tām 3- augstākās sporta meistarības grupās).

Interešu izglītība – 2 grupās peldēšanā.

 

PIEDĀVĀJAM

Sporta skola īsteno

Profesionālās ievirzes Sporta izglītības programmas:

 • Futbols” ( kods 20V 813 00 1)
 • Futbols” ( kods 30V 813 00 1)
 • Vieglatlētika” (kods 20V 813 00 1)
 • Vieglatlētika” (kods 20V 813 00 1)
 • Peldēšana” (kods 20V 813 001)
 • Peldēšana” (kods 30V 813 001)

Interešu izglītības programmu

 • peldēšanā WAHOO (kods AS 022700)

Sporta skola piedāvā

 • trenēties mācību grupās futbolā, vieglatlētikā vai peldēšanā un attīstīt savas spējas sportā, lai sasniegtu augstus rezultātus;
 • nostiprināt spējas un talantu sporta meistarības pilnveidošanas grupās futbolā, vieglatlētikā vai peldēšanā;
 • apgūt peldētprasmi;
 • uzlabot fizisko sagatavotību, nostiprināt veselību un lietderīgi izmantot iespējas atpūsties un pavadīt brīvo laiku Sporta centrā un stadionā;
 • izmantot naktsmītni dienesta viesnīcā.

Skola akreditēta uz sešiem gadiem līdz 2022.gada 19.maijam.

Sportošanai tiek piedāvāts viss komplekss: stadions, peldbaseins, trenažieru zāle, manēža Sporta centrā un dienesta viesnīca.

Stadions renovēts, labiekārtots, kur izveidoti skrejceliņi ar sintētisko segumu un sektori dažādām vieglatlētikas disciplīnām, apļa garums – 400m ar 6 skrejceliņiem, 100m skrējiena un 110m barjerskējiena distanču veikšanai ir 8 skrejceliņi. Stadionā atrodas divi lodes grūšanas sektori, divi tāllēkšanas sektori un divi šķēpa mešanas sektori, kā arī augstlēkšanas, trīssoļlēkšanas, kārtslēkšanas, diska un vesera mešanas sektori. Vieglatlētikas sacensību nodrošināšanai un treniņiem stadionā pieejams sporta inventārs.

Stadiona centrā atrodas futbollaukums (96mx64m) ar dabīgā zālāja segumu, tā teritorijā: Minipitch futbola laukums ar mākslīgo segumu, pludmales volejbola laukums, strītbola laukums, tenisa laukums, vingrošanas stieņi, skeitborda rampa.

Pieejamas mūsdienīgas, ērtas ģērbtuves sportistiem, telpas treneriem un tiesnešiem un tribīnes skatītājiem.

Sporta centrā notiek peldēšanas nodarbības novada bērniem un jauniešiem lielajā peldbaseinā (486 m2 ), bet mazajā peldbaseinā (25m2) notiek peldēšanas nodarbības zīdaiņiem no diviem mēnešiem un bērniem līdz 6 gadu vecumam. Mācību treniņu nodarbībām tiek izmantota jaunā sporta manēža, labiekārtota trenažieru un sporta zāle, kurā ir iespējams trenēties, izmantojot dažādus trenažierus, kā arī spēlēt galda tenisu un novusu.

Līdzās Sporta centram, skolai un stadionam atrodas dienesta viesnīca. Tajā dažādos numuriņos ir 58 gultas vietas, kuras var izmanto sporta nometņu vajadzībām.

Sporta skolas mācību treniņu process tiek organizēts skolas stadionā, Sporta centrā, un skola izmanto Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu sporta bāzes.

 

 

 


Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola
Augšdaugavas novada Sporta skola

Skip to content