Pašnovērtējuma ziņojums BVPV

 

BEBRENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ UN PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 Ilūkstes novada Bebrenes pagastā

2016.gada novembris

Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju skatīt šeit

2019./2020.m.g.

 

*****Profesionālās vidējās pamatizglītības programmas (Ēdināšanas pakalpojumi, kods 3381102 kvalifikācija – Ēdināšanas pakalpojumu speciālists un arodizglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi, kods 3281102 kvalifikācija – Pavārs) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 

*****Profesionālās vidējās izglītības programmas (Veterinārmedicīna, kods 3364001 kvalifikācija – Veterinārārsta asistents un profesionālās vidējās izglītības programmas Veterinārmedicīna, kods 35b64001 kvalifikācija – Veterinārārsta asistents) PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMSSkip to content