Novads

Ilūkstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā, Daugavas kreisajā krastā. Novads robežojas ar Aknīstes, Daugavpils, Jēkabpils novadiem un Lietuvas Republiku.

Ilūkstes novads tika izveidots 2003. gadā, apvienojot Ilūkstes pilsētu, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastus.

Paplašinot novada administratīvo teritoriju, 2009. gadā novadā tika iekļauts Dvietes pagasts, Eglaines pagasts un Subates pilsēta ar lauku teritoriju. 2010. gadā Subates pilsēta ar lauku teritoriju tika sadalīta divās administratīvajās vienībās – Subates pilsēta un Prodes pagasts.

 

Kopš 2003. gada novada administratīvais centrs ir Ilūkstes pilsēta. Ilūkste atrodas 25 km attālumā no Daugavpils un 250 km attālumā no Rīgas.

Novada kopējā platība – 648,40 km2.

 

Novadā dzīvo 7131 iedzīvotāji (pēc iedzīvotāju reģistra datiem uz 01.07.2019., no tiem:

4614 – darbspējas vecumā;

1713 – virs darbspējas vecuma;

804 – līdz darbspējas vecumam.

Iedzīvotāju sadalījums pa pilsētām un pagastiem:

2430 – Ilūkstē;

627 – Subatē;

790 – Bebrenes pagastā;

509 – Dvietes pagastā;

810 – Eglaines pagastā;

878 – Pilskalnes pagastā;

242 – Prodes pagastā;

845 – Šēderes pagastā.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs:

65% – latviešu;

19% – krievu;

8% – poļu;

3% – baltkrievu;

2% – lietuviešu;

3% – citu tautību pārstāvju.