Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošā darbība

2019./2020. māc. g.

Nr.p.k.  datums Vieta, pasākums Dalībnieki
1. 20.12.2019.- 30.01.2020. Vizuāli plastiskās  mākslas programmas Audzēkņu radošo darbu izstāde Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā. Piedalās 28 audzēkņi
2. 21.02.2020. Rēzekne, festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam” „MIX”

„MIX” (jaunākā grupa)

3. 07.03.2020. RSU Aula, XI Latvijas Jauno izpildītāju konkurss “Nāc sadziedāt” „MIX”

„MIX” (jaunākā grupa)

4. 08.03.2020. Šederes KN, Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts koncerts „MIX”

„MIX” (jaunākā grupa)

5. 10.06.-7.08.2020. Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņu noslēguma darbu izstāde Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā. Megija Krapāne

Everts Kuosa

Reinis Sapa

Anna Stašāne

Marta Stašāne

Ritvars Macāns

Evita Matveka

Gabriela Lidija Hukere

Marita Mazuļčika

Sagatavoja:

 

IMMS direktores vietniece                                                                                                                                                  Rita ŽilvinskaSkip to content