Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Adrese: p.n. Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads

Tālrunis: 65444936, fakss: 65444936

e-pasts: skola@bebrene.lv

 

Direktore                                                   Ērika Šaršune

 

 

Skolas pašvērtējums:  PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMI

 

Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju skatīt šeit

Pašnovērtējuma ziņojums 2020.-2021.