Iesniegumi

Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas

Iesniegumi

       Projekts Saistošie noteikumi Nr.6/2014 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības ieguvei Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā.”

Uzņemšanas noteikumus lasīt šeit

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā  „Taustiņinstrumentu spēle” apakšprogrammā  „ Akordeona spēle”

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā  „Taustiņinstrumentu spēle” apakšprogramma „ Klavierspēle”

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā  „Pūšaminstrumentu  spēle” apakšprogramma „Flautas spēle”

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā „ Pūšaminstrumentu  spēle” apakšprogramma „Saksofona spēle”

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā „ Pūšaminstrumentu  spēle” apakšprogramma „Trompetes spēle”

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Stīgu instrumentu spēle” apakšprogramma „Vijoļspēle”

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Sitaminstrumentu spēle” apakšprogramma „Sitaminstrumentu spēle”

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vokālā mūzika – Kora klase”

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla”

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmai „Vizuāli plastiskā māksla” iesniegums daudzbērnu ģimenei (trīs un vairāk nepilngadīgi bērni)

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmai „Vizuāli plastiskā māksla” iesniegums ģimenei ar trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes (personas) statusu

 PDF  Word

   Drukāšanai

   Aizpildīšanai

 

 Skip to content