Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra filozofija paredz konkurētspējīgas, harmoniskas personības veidošanos mūsdienu mainīgajā pasaulē.

 

Raiņa iela 33A, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tel.: +371 28384018

e-pasts: info@ilukstesbjc.lv

Direktore: Vanda Rimša

 

Ilūkstes BJC darba laiks: darbdienās no plkst. 10.00-19.00

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs ir interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas novadā. Iestādi apmeklē Ilūkstes novada bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 24 gadiem. Jauniešiem ir iespējas iepazīt savas spējas, attīstīt un pilnveidot savus talantus, kā arī gūt pieredzi konkrētā darbībā.

 

Ilūkstes BJC realizē izglītības  programmas dažādās jomās: deju un mūzikas mākslā, teātra un vizuāli lietišķā mākslā, un tehniskā jaunradē ( vokālie ansambļi „Ieklausies ” un „Varavīksne”, ģitārspēles pamati, ritmika „Solis pa solim”, netradicionālie rokdarbi, vizuālā māksla, mūdienu dejas hip-hop, 1. klases tautas d/k „Resgaļi”, teātra sports, šūšanas un  dizaina studija, velopulciņš, mīkstās rotaļlietas, floristika, tekstilmāksla, robotika”).

 

BJC tradicionālie pasākumi:

  • Māmiņu dienas koncerts;
  • Vasaras nometne „Ziņkārīgā vārna”;
  • Zinību diena.

 

 

Interešu izglītības iestādē

„Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs”

ir izveidota seno lietu krātuve

 “Sēļu istaba”

 

Ekskursijas var pieteikt pa m.t. 28384018 (Vanda Rimša) vai e-pastu: info@ilukstesbjc.lv

“Sēļu istabas” darba laiks : darbdienās no plkst. 10.00-19.00

 

 

Latvijas 100 gadi sagaidot!

Akcija “100 baltie Goda cimdi Latvijai”

Cimdi ir viena no īpatnējākām un skaistākām latviskās identitātes izpausmēm, kas turpina saglabāties arī mūsdienās.  Ar cimdiem rokās latvieši strādāja (darba cimdi) un īpaši greznojās (goda cimdi). Ir pierādīts, ka neviena tauta cimdus nelieto tādā daudzumā, kā latvieši. Tā radās ideja , sagaidot Latvijas simtgadi noadīt 100 baltos Goda cimdus.

Uz  akcijas aicinājumu pirmās atsaucās Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra  rokdarbnieču klubiņa “Dzīparu namiņš ”  rokdarbnieces .

Akcija “ILŪKSTES vēsture  100 fotogrāfijās” 

Sagaidot Latvijas 100 gadi Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra novadpētniecības materiālu krātuve  “Sēļu istaba” publicēs  fotogrāfijas  par Ilūkstes vēsturi no 1918.gada līdz 2018.gadam, kuras ir uzkrātas muzeja arhīvā. Katru mēnesi 10 fotogrāfijas, kopā 100 fotogrāfijas.


Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

Skip to content