Vispārējā izglītība

 Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

(vispārējā izglītība)

Bebrenes_vsk_vasara        

 

Adrese: p.n. Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads

Tālrunis: 65444936, fakss: 65444936

e-pasts: skola@bebrene.lv

 

Direktore                                                   Ērika Šaršune

Direktores vietniece izglītības jomā              Aina Šaudiņa

Direktores vietniece audzināšanas jomā       Aija Valpētere

 

Skolas pašvērtējums: Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju skatīt šeit

 

Bebrenes vidusskolas vēsture

1897. gads – dibināta laicīgā skola Bebrenē

1918. gads – skolas ēka nodeg, skola pārcelta uz pagaidu telpām

1922. gads – skola ievietota Plāteru – Zībergu pilī (būvēta ap 1896. gadu)

                    muiza

1918. – 1922. g.- skola darbojās kā 1. pakāpes pamatskola

1922. – 1940. g.- skola darbojās kā Bebrenes 6- klasīgā pamatskola

1940./42. g. – Bebrenes pagasta tautskola

1955./56. g. – augoša vidusskola iepriekš izejot 6- gadīgās, 7- gadīgās, 8- gadīgās skolas posmu

1959. g. – pirmais Bebrenes vidusskolas izlaidums.

 

 2010./2011.mācību gadā skolā mācās 161 skolēns

 bebrenes_vsk_kopbilde 

Bērns uz skolu nāk ne tikai mācīties, bet arī dzīvot.

Skolēnam palīdz gan pedagogi, gan tehniskais personāls.

skolas_kolektivs_01092010

 

Skola īsteno:

 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (programmas kods 31011011);
 • pamatizglītības programmu (programmas kods 21011111);
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611);
 • speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811).

 

Īpašie piedāvājumi (skolēniem)

 • vidusskolēniem ir iespēja apgūt tehnisko grafiku un vizuālo mākslu;
 • komerczinības vidusskolēniem „Esi līderis!;
 • nacionālā debašu kustība;
 • floristika,
 • dekupāža,
 • filcēšana,
 • stikla apgleznošana,
 • keramika.

 Skip to content