Karjeras atbalsts skolotājiem


  • Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs:

http://viaa.gov.lv/library/files/original/KAA_pasakumu_plana_paraugs_visparejas_izglitibas_iestadem.pdf

 

Karjeras izglītībā sasniedzamais karjeras vadības prasmju līmenis katrā klašu grupā 13. – 21.lpp.
Karjeras izglītības integrēšana izglītības procesā 51. – 57.lpp.
Karjeras izglītības integrēšana darbā ar vecākiem 57. – 58.lpp.
Karjeras attīstības atbalsta metodes

 

63. – 69.lpp.
Dažādi palīgmateriāli (infografikas, video, raksti, vietnes u.c.) 75. – 77.lpp.
Anketu paraugi (pielikumos) 94. – 101.lpp.