Kontakti

Amats / Struktūrvienība Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
Klientu apkalpošanas centrs Rita Butkeviča, Vineta Zemlicka-Ruhmane dome@ilukste.lv 65447850   29151600
Administrācijas sekretāre Antra Puzinkeviča antra.puzinkevica@ilukste.lv 65462501
Sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Piļka aija.pilka@ilukste.lv 65447860

22722488

Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
dome@ilukste.lv 65447851   65462501
Domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns krievane@inbox.lv 65447851   29117400
Izpilddirektora p. i. Reinis Līcis reinis.licis@ilukste.lv 65462568   29349049
Izpilddirektora vietniece (pagaidu prombūtnē) Ieva Strode ieva.strode@ilukste.lv 65447852