Kontakti

Amats / Struktūrvienība Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
Klientu apkalpošanas centrs Rita Butkeviča, Vineta Zemlicka-Ruhmane dome@ilukste.lv 65447850

29151600

Administrācijas sekretāre Antra Puzinkeviča antra.puzinkevica@ilukste.lv 65462501
Sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Piļka aija.pilka@ilukste.lv 65447860

22722488

Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
dome@ilukste.lv 65447851

65462501

Domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns krievane@inbox.lv 65447851

29117400

Izpilddirektore Līga Bukovska
liga.bukovska@ilukste.lv 65447852
Izpilddirektores vietniece (pagaidu prombūtnē) Ieva Strode ieva.strode@ilukste.lv 65447852

+ Ilūkstes novada Sociālais dienests

+ Ilūkstes novada bāriņtiesa

+ SIA „Veselības centrs „Ilūkste””

Pansija “Mūsmājas “Dižkoks””