Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu piedalīšanās un sasniegumi konkursos un festivālos

2019./2020. māc. g.

Konkursa/ pasākuma norises datums Konkursa/ pasākuma nosaukums Dalībnieki Pedagogs, Koncertmeistars Iegūtie rezultāti
09.10.2019. Jaundarbu konkurss mākslā, veltīts komponista Jāņa Ivanova piemiņai Preiļu MMS Dzintars Plešners

Evelīna Možeiko

Lelde Kundziņa

Lelde Kundziņa

 

I vieta

II vieta

     17.10.2019. IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!”  Ilūkstes MMS (Mūzika)

 

Elizabete Baltrukeviča

Magdalēna Čamāne

Elvis Stelmaks

Dace Zemlicka

Annija Dambīte

Elīna Gerasimova

Ksenija Ļešķeviča

Anastasija Vorslovāne

Alans Červjakovs

 

Inga Ašķeļaņeca, Tatjana Dvorecka

Inga Ašķeļaņeca, Tatjana Dvorecka

Daiga Martinsone, Tatjana Dvorecka

Daiga Martinsone, Tatjana Dvorecka

Daiga Martinsone, Viola Jasmane

Daina Paukšte, Tatjana Dvorecka

Inga Ašķeļaņeca, Tatjana Dvorecka

Inga Ašķeļaņeca, Tatjana Dvorecka

Daiga Martinsone, Viola Jasmane

 

22,33 (II vieta)

22 (II vieta)

20,33 (III vieta)

21 (III vieta)

18 (IV vieta)

19 (IV vieta)

21,33 (II vieta)

21 (III vieta)

19,66 (III vieta)

Maksimālais punktu skaits – 25

01.11.2019. IV Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!”  Ilūkstes MMS (Māksla) Ksenija Žižina

Digna Valtere

Tīna Bekiša

Monta Pupiņa

Gabriela Lidija Hukere

Ritvars Macāns

Anna Stašāne

Lelde Kundziņa

Ilona Linarte-Ruža

Ilona Linarte-Ruža

Ilona Linarte-Ruža

Lelde Kundziņa

Ēriks Valpēters

Ēriks Valpēters

I vieta gleznošana (A1 grupa)

II vieta gleznošana (A1 grupa)

III vieta gleznošana (A1 grupa)

Atzinība gleznošana (A1 grupa)

Atzinība gleznošana (C1 grupa)

Atzinība zīmēšana (C1 grupa)

III vieta zīmēšana (C1 grupa)

18.01.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X TerēzesBrokas Jauno dziedātāju konkurss SBDMV

 

 

 

Jaunāko klašu vokālais ansamblis Pusnotiņas;

Alans Červjakovs;

Duets: Felicita Čamāne&

Gabriela Čamane;

Trio: Kate Seile&

Anastasija Vorslovāne&

Ksenija Ļešķeviča;

Elizabete Baltrukeviča;

Magdalēna Čamāne;

Inga Ašķeļaņeca

 

Daiga Martinsone, Tatjana Dvorecka

Inga Ašķeļaņeca, Tatjana Dvorecka

 

Inga Ašķeļaņeca

 

 

Inga Ašķeļaņeca, Tatjana Dvorecka

Inga Ašķeļaņeca, Tatjana Dvorecka

20,33 (III vieta) B1 grupa

 

19 (AR) A6 grupa

21 (II vieta) C1 grupa

 

19,66 (III vieta) C2 grupa

 

 

22,33 (I vieta) A1 grupa

20,66 (III vieta) A1 grupa

18.01.2020.

 

X Terēzes Brokas Jauno dziedātāju konkurss SBDMV Dace Zemlicka;

Elvis Stelmaks;

Ksenija Ļešķeviča;

Elīna Gerasimova

Daiga Martinsone, Tatjana Dvorecka

Daiga Martinsone, Tatjana Dvorecka

Inga Ašķeļaņeca, Tatjana Dvorecka

Daina Paukšte, Annija Fjodorova

19 (AR) A1 grupa

19,66 (AR) A2  grupa

21,5 (III vieta) A3 grupa

23 (I vieta) A4 grupa

Maksimālais punktu skaits – 25

22.01.2020. Latvijas profesionalās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursa II kārta Daugavpils reģionā SBDMV Estere Fjodorova;

ArinaFormanicka

 

Jeļena Kaļniša

Jeļena Kaļniša

18,67 (AR)

16,33

Maksimālais punktu skaits – 25

25.01.2020. XXV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā. Eva Evelīna Repkova;

Rihards Bogdanovičs

Oksana Šeršņova, Tatjana Dvorecka

Oksana Šeršņova, Tatjana Dvorecka

82 (III vieta)

62,5

Maksimālais punktu skaits – 100

12.02.2020. II Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Pūšamo instrumentu spēle un Sitamo instrumentu spēle audzēkņu ansambļu festivāls “Latgales svilpaunieki”SBDMV Laura Sutiņa-Zutiņa& Kate Seile;

 

Laura Sutiņa-Zutiņa& Gabriela Sutiņa-Zutiņa

 

Rita Žilvinska, Tatjana Dvorecka

 

 

Rita Žilvinska, Tatjana Dvorecka

Pateicība par piedalīšanos

 

 

AR par labāko māksliniecisko sniegumu

21.02.2020. Festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam”Rēzeknē Popgrupa “MIX”;

Popgrupa “MIX” (jaunākā grupa)

Oksana Šeršņova 40,83 (I vieta)

32,50 (II vieta)

Maksimālais punktu skaits – 50

27.02.2020. IV Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2020” Daugavpils Universitātē. Raivis Kraševskis;

Laura Sutiņa-Zutiņa;

Rihards Bogdanovičs;

Eva Evelīna Repkova

Gints Ratnieks, Viola Jasmane

Rita Žilvinska, Tatjana Dvorecka

Oksana Šeršņova, Tatjana Dvorecka

Oksana Šeršņova, Tatjana Dvorecka

19,5 (III vieta)

18,2 (II vieta)

15,333 (AR)

19,583 (III vieta)

Maksimālais punktu skaits – 25

28.02.2020. VII Latvijas MS un MVSK audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs SBDMV Anastasija Vorslovāne&Ksenija Ļešķeviča Inga Ašķeļaņeca Pateicība par piedalīšanos

 

07.03.2020. XI Latvijas Jauno izpildītāju konkurss “Nāc sadziedāt!” RSU Aulā „MIX”

„MIX” (jaunākā grupa)

Oksana Šeršņova 42 (I pakāpe)

33,5 (II pakāpe)

Maksimālais punktu skaits – 50

11.03.2020. V Latgales reģiona Jauno pianistu festivāls SBDMV Anastasija Koiro Zita Šamo Pateicība par piedalīšanos

 

04.04.2020. I Starptautiskais Oskara Stroka Jauno pianistu konkurss Daugavpilī (notika attālināti) Viktorija Rāzna Ināra Zdanovska III vieta
10.06. 2020. Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu valsts konkurss, II KĀRTA Dzintars Plešners Lelde Kundziņa I vieta

Sagatavoja:

 

IMMS direktores vietniece                                                                                                                                                  Rita ŽilvinskaSkip to content