Ilūkste PII “Zvaniņš”

Adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, LV- 5447

Tālrunis: 654-62175, 29430618.

E-pasts:singabd@inbox.lv

 

Pašnovērtējuma ziņojums

 

Nedaudz no iestādes vēstures:

 • Bērnudārza pirmsākumi Ilūkstē atrodami jau 1951.gada aprīlī
 • Pašreizējās telpās bērnudārzs tiek atvērts 1988.gada 26.oktobrī
 • No 1991.gada par iestādes vadītāju strādā Inga Strode
 • 2004.-2006.gadam tika ņemta dalība projektā „Čigāni vietējā sabiedrībā”
 • 2009.gada 27.augustā iestādei pievieno Subates un Dvietes pirmsskolas grupu filiāles
 • 2009.gada 30.septembrī apvienotai iestādei pievieno Bebrenes pirmsskolas grupas
 • 2009.gada 20. Martā iestādi apmeklē Izglītības ministre Tatjana Koķe
 • Iestādes Ilūkstes filiālles renovācija tika pabeigta 2010.gada jūnijā
 • Subates filiāles 2 grupas tiek pārceltas uz Zubates pamatskolas telpām ar 2011.gada 1.septembri.

Mūsu tradīcijas un svētki:

 • Zinību diena
 • Miķeļdiena
 • Veselības nedēļas un sporta svētki
 • Mārtiņdienas gadatirgus
 • Latvijas dzimšanas dienas koncerts
 • Adventes sveču iedegšanas pasākumi
 • Ziemassvētku pasākumi grupās
 • Projektu nedēļa grupās
 • Ziemas sporta izpriecas
 • Valentīndienas pasākums
 • Daiļlasītāju konkurss „Skani mana valodiņa”
 • Labestības nedēļa
 • Ilūkstes novada jauno izpildītāju konkurss „Cālis”
 • Meteņu dienas jautrības
 • Bērnudārza dzimšanas dienas ballīte
 • Pašgatavoto metodisko un mācību līdzekļu prezentācija
 • Mātes diena
 • Izlaidums
 • Līgo svētki
 • Dažādiem dabas objektiem veltīti izpriecu brīži vasarā

 

Mūsu bērni darbojas:

 • Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas klasē
 • Ilūkstes novada sporta skolas futbola nodaļā
 • Apgūst angļu valodu
 • Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra interešu pulciņos:
  • Pupgrupā „Zirņi”
  • Bērnu vokālajā ansamblī „Varavīksne”
  • Tautas deju kolektīvā „Resgaļi”
  • Ritmikas pulciņā „Soli pa solim”

 

 

 Skip to content