Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD

Noteikumi „Kārtība, kādā Ilūkstes un Līvānu novada pašvaldībās tiek organizētas mācību priekšmetu 2.posma (novada) olimpiādes 2018./2019.mācību gadā”

Ilūkstes novada skolēnu pētniecisko, zinātniski pētniecisko darbu konferences-konkursa “Esmu pētnieks” nolikums

 

Līvānu un Ilūkstes novadu apvienības mācību priekšmetu (2.posma)

olimpiāžu   rezultāti

2018./2019. mācību gads

Mācību priekšmets Iegūtā vieta 2.posmā Vārds, uzvārds Izglītības iestāde Klase Pedagoga vārds, uzvārds
Latviešu valoda

7.- 8. klase

(mazākumtautību izglītības programmā)

1. vieta Kristina Timšāne Ilūkstes Raiņa vidusskola 7. Zinaīda Ķedere
2. vieta Angelīna Kirilova Līvānu 2. vidusskola 8. Līga Andersone
3. vieta Mikus Gustavs Kūliņš Ilūkstes Raiņa vidusskola 7. Zinaīda Ķedere
3. vieta Milēna Kaštaļjana Līvānu 2. vidusskola 7. Gunta Pauniņa
Atzinība Vitālijs Golubka Ilūkstes Raiņa vidusskola 7. Zinaīda Ķedere
Bioloģija

9.- 12. klase

1.vieta Dāvis Skreivers Jaunsilavas pamatskola 9. Vija Māsāne
2.vieta Emīls Linards Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Inese Kokina
3.vieta Viktorija Burceva Jaunsilavas pamatskola 9. Vija Māsāne
Atzinība Valērija Mironova Līvānu 1. vidusskola 9. Marita Birzāka
Atzinība Laine Patrīcija Slica Līvānu 1. vidusskola 9. Marita Birzāka
Atzinība Saulcerīte Skrūzmane Līvānu 1. vidusskola 9. Sandra Ziemele
Atzinība Estere Kraukle Līvānu 1. vidusskola 9. Marita Birzāka
1.vieta Anete Bērzkalna Līvānu 1. vidusskola 10. Dace Rudzāte
2.vieta Ilze Skutele Līvānu 1. vidusskola 10. Dace Rudzāte
3.vieta Laura Birzāka Līvānu 1. vidusskola 10. Dace Rudzāte
Atzinība Madara Dumbra-Dumbrovska Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Inese Kokina
1.vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 11. Jolanta Ļubka-Tarasova
2.vieta Alīna Indrāne Līvānu 1. vidusskola 11. Dace Rudzāte
1.vieta Lāsma Neiceniece Rudzātu vidusskola 12. Jolanta Ļubka-Tarasova
2.vieta Laima Apele Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Iveta Midere
3.vieta Ilmārs Mežaraups Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskol 12. Lilija Razminoviča
Atzinība Dominika Dobrovoļska Līvānu 1. vidusskola 12. Marita Birzāka
Atzinība Artis Muktupāvels Līvānu 1. vidusskola 12. Sandra Ziemele
Angļu valoda

10. -12. klase

1.vieta Elīna Cīrule Līvānu 1. vidusskola 12. Anita Reitere
2.vieta Laura Birzāka Līvānu 1. vidusskola 10. Kristīne Balode
3.vieta Ilze Skutele Līvānu 1. vidusskola 10. Anita Reitere
3.vieta Elvis Ancāns Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Vika Oļehnoviča
Atzinība Elza Timšāne Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Sandra Macijevska
Atzinība Uldis Maulvurfs Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Vika Oļehnoviča
Atzinība Lāsma Neiceniece Rudzātu vidusskola 12. Kristīne Balode
Atzinība Anete Sniķere Līvānu 1. vidusskola 10. Inese Ābola-Reliņa
Vācu valoda

10.-12.klase

1.vieta Gabriela Lidija Hukere Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Snežana Želtiševa
2.vieta Edija Lācis Līvānu 1. vidusskola 11. Biruta Jauja
3.vieta    Artūrs Ārsmenieks Līvānu 1. vidusskola 12. Ilze Sola
Vēsture

9. – 12. klase

1.vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 11. Ēvalds Kārklis
1.vieta Arvis Utnāns Līvānu 1. vidusskola 12. Sandra Maskalāne
2.vieta Lāsma Neiceniece Rudzātu vidusskola 12. Ēvalds Kārklis
3.vieta Elvis Ancāns Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Vita Anspoka
3.vieta Laima Apele Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Vita Anspoka
3.vieta Ariadna Ivanova Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Vita Anspoka
Atzinība Ilmārs Mežaraups Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 12. Sandra Vaitkeviča
Atzinība Laura Tvintiķe Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Vita Anspoka
1.vieta Dāvis Skreivers Jaunsilavas pamatskola 9. Sanita Dubovska
2.vieta Baiba Paukšte Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Vita Anspoka
2.vieta Kristaps Silavs Jaunsilavas pamatskola 9. Sanita Dubovska
2.vieta Ināra Upeniece Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Ināra Dronga
3.vieta Andis Daugavvanags Līvānu 1. vidusskola 9. Sandra Maskalāne
Atzinība Nellija Pfafrode Līvānu 1. vidusskola 9. Andris Pakers
Atzinība Madara Masāne Jaunsilavas pamatskola 9. Sanita Dubovska
Atzinība Lonija Kaķeševa Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Vita Anspoka
Latviešu valoda un literatūra

8. – 9. klase

1.vieta Mona Upeniece Jaunsilavas pamatskola 8. Ineta Bivbāne
2.vieta Beatrise Silava Jaunsilavas pamatskola 8. Ineta Bivbāne
3.vieta Evita Tentere Jersikas pamatskola 8. Ilona Karpenko
1.vieta Ināra Upeniece Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Aiga Subatiņa
2.vieta Dāvis Skreivers Jaunsilavas pamatskola 9. Anastasija Kaktiniece
3.vieta Kristīne Tentere Jersikas pamatskola 9. Ilona Karpenko
Ināra Upeniece  ir uzaicināta  piedalīties latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē
Fizika

9. – 12. klase

1.vieta Jānis Sproģis Līvānu 1. vidusskola 9. Juris Jansons
2.vieta Viesturs Lūsis Līvānu 1. vidusskola 9. Juris Jansons
3.vieta Kristaps Silavs Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
3.vieta Dāvis Skreivers Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
Atzinība Kristers Ziemelis Līvānu 1. vidusskola 9. Juris Jansons
Atzinība Raitis Ormanis Rudzātu vidusskola 9. Veneranda Spriņģe
1.vieta Megija Pabērza Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Zoja Kolosova
2.vieta Donats Mārtiņš Labinskis Līvānu 1. vidusskola 10. Juris Jansons
2.vieta Laura Birzāka Līvānu 1. vidusskola 10. Juris Jansons
3.vieta Diāna Žuromska Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Zoja Kolosova
Atzinība Madara Dumbra-Dumbrovska Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Zoja Kolosova
Atzinība Mārcis Čevers Rudzātu vidusskola 10. Veneranda Spriņģe
3.vieta Diāna Spila Līvānu 2. vidusskola 11. Taisija Grabļevska
Atzinība Armands Macijevskis Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Zoja Kolosova
Atzinība Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 11. Veneranda Spriņģe
1.vieta Artis Pauniņš Līvānu 1. vidusskola 12. Juris Jansons
2.vieta Laura Tvintiķe Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Zoja Kolosova
3.vieta Laima Apele Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Zoja Kolosova
Latviešu valoda un literatūra

11. – 12. klase

1.vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 11. Iveta Kārkle
2.vieta Elza Timšāne Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Andželika Pabērza
3.vieta Eva Evelīna Repkova Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Andželika Pabērza
1.vieta Ilmārs Mežaraups Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 12. Lāsma Šeršņova
2.vieta Ieva Isoda Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Silvija Romaņenkova
2.vieta Simona Groskaufmane Līvānu 1. vidusskola 12. Ārija Baltmane
3.vieta Lāsma Neiceniece Rudzātu vidusskola 12. Iveta Kārkle
Ekonomika

10. – 12. klase

1.vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 11. Valentīna Vaivode
2.vieta Elvis Ancāns Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Veronika Orss-Orlovska
3.vieta Lāsma Neiceniece Rudzātu vidusskola 12. Valentīna Vaivode
Atzinība Marija Groza Rudzātu vidusskola 11. Valentīna Vaivode
Matemātika

9. – 12. klase

1.vieta Artis Salmiņš Līvānu 1. vidusskola 9. Aija Apšiniece
2.vieta Viktorija Burceva Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
3.vieta Emīls Linards Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Ilga Kaniņa
3.vieta Jānis Sproģis Līvānu 1. vidusskola 9. Aija Apšiniece
3.vieta Kristaps Silavs Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
1.vieta Samanta Kuzņecova Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Airita Šuksto
2.vieta Andrejs Bogdanovs Līvānu 1. vidusskola 10. Elita Vaivode
3.vieta Mārcis Čevers Rudzātu vidusskola 10. VenerandaS priņģe
Atzinība Megija Pabērza Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Ilze Vanaģele
Atzinība Diāna Žuromska Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Ilze Vanaģele
1.vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 11. Veneranda Spriņģe
2.vieta Eva Evelīna Repkova Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Gunta Vaitkune
3.vieta Elza Timšāne Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Gunta Vaitkune
1.vieta Artis Pauniņš Līvānu 1. vidusskola 12. Elita Vaivode
2.vieta Oskars Pučka Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Gunta Vaitkune
3.vieta Laima Apele Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Gunta Vaitkune
Atzinība Arvis Utnāns Līvānu 1. vidusskola 12. Elita Vaivode
Atzinība Elvis Ancāns Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Gunta Vaitkune
Samanta Kuzņecova un Oskars Pučka  ir uzaicināti   piedalīties matemātikas valsts olimpiādē
Ķīmija

9. – 12. klase

1.vieta Artjoms Raņņijs Jaunsilavas pamatskola 8. Līga Slica
2.vieta Dāvids Skreivers Jaunsilavas pamatskola 9. Līga Slica
3.vieta Viesturs Lūsis Līvānu 1. vidusskola 9. Sandra Ziemele
3.vieta Beatrise Silava Jaunsilavas pamatskola 8. Līga Slica
3.vieta Mona Upeniece Jaunsilavas pamatskola 8. Līga Slica
Atzinība Ralfs Baleišis Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Vita Vizule
Atzinība Samanta Kuzņecova Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Vita Vizule
1.vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 11. Jolanta Ļubka-Tarasova
2.vieta Lāsma Neiceniece Rudzātu vidusskola 12. Jolanta Ļubka-Tarasova
3.vieta Laima Apele Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Vita Vizule
Atzinība Artis Pauniņš Līvānu 1. vidusskola 12. Sandra Ziemele
Atzinība Oskars Pučka Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Vita Vizule
Ģeogrāfija

10. – 12. klase

1.vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 11. Ingūna Prikule
2.vieta Lāsma Neiceniece Rudzātu vidusskola 12. Ingūna Prikule
3.vieta Rainers Svencis Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola 12. Sintija Vaikule
Atzinība Skaidris Skutelis Līvānu 1. vidusskola 12. Marita Birzāka
Atzinība Dāniels Malāns Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Iveta Midere

 Citu MĀCĪBU PRiekšmetu olimpiāžu  rezultāti (sadarbībā ar VISC)

Mācību priekšmets Iegūtā vieta 2.posmā Vārds, uzvārds Izglītības iestāde Klase Pedagoga vārds, uzvārds
Matemātika

5. – 8. klase

1.vieta Annija Dambīte Ilūkstes Raiņa vidusskola 5. Alla Brokāne
2.vieta Dmitrijs Iļjins Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 5. Sandra Vaitkeviča
3.vieta Anda Šeršņova Ilūkstes Raiņa vidusskola 5. Biruta Gičevska
3.vieta Andrea Strautiņš Ilūkstes Raiņa vidusskola 5. Biruta Gičevska
1.vieta Elīna Gerasimova Ilūkstes Raiņa vidusskola 6. Gunta Vaitkune
1.vieta Rihards Bogdanovičs Ilūkstes Raiņa vidusskola 6. Gunta Vaitkune
2.vieta Alberta Zeltiņa Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 6. Ingrīda Studāne
3.vieta Rinalds Studāns Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 6. Ingrīda Studāne
1.vieta Guntis Kaušelis Ilūkstes Raiņa vidusskola 7. Biruta Gičevska
1.vieta Anna Isoda Ilūkstes Raiņa vidusskola 8. Biruta Gičevska
15. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde “Mēs Latvijas nākotnei”

6. – 9. klase

uzaicināta uz valsts olimpiādi Katrina Baltmane Ilūkstes Raiņa vidusskola 6. Veslava Linčika

Līvānu un Ilūkstes novadu apvienības organizēto  MĀCĪBU Priekšmetu olimpiāžu rezultāti

Kombinēta satura olimpiāde 4. klasēm

Vārds, uzvārds Iegūtā vieta 2.posmā Izglītības iestāde Pedagoga vārds, uzvārds
Ieva Stikāne 1.vieta Jersikas pamatskola Mārīte Ondzule
Elīza Lielpētere 1.vieta Līvānu 1.vidusskola Sandra Seladina
Vanesa Brūdere 2.vieta Līvānu 1.vidusskola Sandra Seladina
Agate Sniķere 2.vieta Līvānu 1.vidusskola Sandra Seladina
Luīze Praņevska 2.vieta Rudzātu vidusskola Tekla Kursīte
Laura Kazuša 3.vieta Līvānu 1.vidusskola Ināra Jačmenkina
Elizabete Skrebele 3.vieta Jaunsilavas pamatskola Maija Ancāne
Mārtiņš Mineikis 3.vieta Līvānu 1.vidusskola Ināra Jačmenkina
Aivis Vucens 3.vieta Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola Marta Vanaga
Kate Seile 3.vieta Ilūkstes Raiņa vidusskola Sarmīte Isoda
Paula Lisicka Atzinība Rožupes pamatskola Inga Kūkusiliņa, Ina Lāce
Marta Griķe Atzinība Līvānu 1.vidusskola Ināra Jačmenkina
Nikola Mironova Atzinība Jersikas pamatskola Mārīte Ondzule
Kristians Kivlenieks Atzinība Rudzātu vidusskola Tekla Kursīte
Elvis Valpēteris Atzinība Ilūkstes Raiņa vidusskola Anita Naļivaiko
Raivis Kraševskis Atzinība Ilūkstes Raiņa vidusskola Mārīte Balode

 

Atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu   rezultāti

Mācību priekšmets Iegūtā vieta Vārds, uzvārds Izglītības iestāde Klase Pedagoga vārds, uzvārds
   
Daugavpils Universitātes olimpiāde lietišķajā informātikā

“Paskāla ritenis”

2.vieta Ilmārs Mežaraups Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 12. Airita Šuksto
Latgales reģiona VI atklātā angļu valodas olimpiāde 8. – 9. kl. 3.vieta Daniela Zviedrāne Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 9. Aija Valpētere
Atklātais vācu valodas konkurss 3.vieta Gabriela Lidija Hukere Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Snežana Želtiševa

  

Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

Nozare Rezultāts Vārds, uzvārds Izglītības iestāde Klase Pedagoga vārds, uzvārds
Vēsture un arheoloģija 3. pakāpes diploms Karīna Rakicka Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Vita Anspoka