Rezultāti

Līvānu un Ilūkstes novadu apvienības mācību priekšmetu (2.posma)

olimpiāžu   rezultāti

2019./2020. mācību gads

Mācību priekšmets Iegūtā vieta 2.posmā Vārds, uzvārds Izglītības iestāde Klase Pedagoga vārds, uzvārds
Latviešu valoda

7.- 8. klase

(mazākumtautību izglītības programmā)

18.10.2019.

1. vieta Kristīna Timšāne Ilūkstes Raiņa vidusskola 8. Zinaīda Ķedere
2. vieta Katrina Baltmane Ilūkstes Raiņa vidusskola 7. Zinaīda Ķedere
3. vieta Vitālijs Golubka Ilūkstes Raiņa vidusskola 8. Zinaīda Ķedere
Atzinība Sandra Māliņa Ilūkstes Raiņa vidusskola 8. Zinaīda Ķedere
Kristīna Timšāne, Katrīna Baltmane un Vitālijs Golubka  ir uzaicināti uz valsts latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmā) olimpiādi.
Angļu valoda

10. -12. klase

29.10.2019.

1. vieta Ilze Skutele Līvānu 1.vidusskola 11. Anita Reitere
2. vieta Elza Timšāne Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Sandra Macijevska
3. vieta Patrīcija Bušmane Līvānu 1.vidusskola 12. Anita Reitere
Atzinība Jānis Sproģis Līvānu 1.vidusskola 10. Anita Reitere
Atzinība Kristīne Tentere Rudzātu vidusskola 10. Inese Ābola-Reliņa
Atzinība Laura Birzāka Līvānu 1.vidusskola 11. Anita Reitere
Atzinība Emīls Linards Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Vika Oļehnoviča
Vācu valoda

10.-12.klase

14.11.2019.

1. vieta Gabriela Lidija Hukere Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Irina Kokina
2. vieta Elza Timšāne Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Irina Kokina
3. vieta Jānis Sproģis Līvānu 1.vidusskola 10. Ilze Sola
Gabriela Lidija Hukere  ir uzaicināta uz valsts vācu valodas olimpiādi.
Krievu valoda

(svešvaloda)

26.11.2019.

2. vieta Marta Iļjina  /A grupa/ Jaunsilavas pamatskola 9. Marija Broņka
1. vieta Samanta Kuzņecova  /A grupa/ Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Irina Kokina
1. vieta Elīna Mališeva  /A grupa/

 

Līvānu novada Vakara

(maiņu) vidusskola

12. Ināra Lietauniece
2. vieta Estere Rakicka  /A grupa/ Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Irina Kokina
3. vieta Linda Ibelgaufte  /A grupa/ Līvānu 1.vidusskola 11. Ināra Lietauniece
1. vieta Marina Skutele  /B grupa/ Jaunsilavas pamatskola 9. Marija Broņka
1. vieta Nataļja Samuilova  /B grupa/ Līvānu novada Vakara

(maiņu) vidusskola

12. Ināra Lietauniece
2. vieta Linda Jegorova  /B grupa/ Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Irina Kokina
3. vieta Gabriela Lidija Hukere Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Aiva Šaršūne
Samanta Kuzņecova  ir uzaicināta uz valsts krievu valodas (svešvaloda) olimpiādi.
Bioloģija

9.- 12. klase

28.11.2019.

1. vieta Artjoms Raņņijs Jaunsilavas pamatskola 9. Vija Māsāne
2. vieta Beatrise Silava Jaunsilavas pamatskola 9. Vija Māsāne
2. vieta Adrians Vāsulis Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Inese Kokina
3. vieta Paula Putina Rudzātu vidusskola 9. Jolanta Ļubka-Tarasova
Atzinība Elizabete Dāvidsone Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Inese Kokina
Atzinība Liene Liepniece Līvānu 1.vidusskola 9. Sandra Ziemele
Atzinība Mairis Naglinskis Bebrenes vispārizglītojošā

un profesionālā vidusskola

 

9. Lilija Razminoviča
1. vieta Andis Daugavvanags Līvānu 1.vidusskola 10. Marita Birzāka
2. vieta Nikolajs Popovs Līvānu 1.vidusskola 10. Marita Birzāka
3. vieta Valērija Mironova Līvānu 1.vidusskola 10. Marita Birzāka
 3. vieta Emīls Linards Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Inese Kokina
3. vieta Jānis Sproģis Līvānu 1.vidusskola 10. Marita Birzāka
1. vieta Ilze Skutele Līvānu 1.vidusskola 11. Dace Rudzāte
2. vieta Laura Birzāka Līvānu 1.vidusskola 11. Dace Rudzāte
3. vieta Anete Bērzkalna Līvānu 1.vidusskola 11. Dace Rudzāte
Atzinība Madara DumbraDumbrovska Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Inese Kokina
1. vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 12. Jolanta Ļubka-Tarasova
2. vieta Eva Evelīna Repkova Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Inese Kokina
2. vieta Elza Timšāne Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Inese Kokina
3. vieta Ilvija Kassaliete Līvānu 1.vidusskola 12. Dace Rudzāte
3. vieta Līga Buceniece Bebrenes vispārizglītojošā un

profesionālā vidusskola

 

12. Lilija Razminoviča
Vēsture

9. – 12. klase

13.12.2019.

1. vieta Eliass Orlovs Līvānu 1.vidusskola 9. Sandra Maskalāne
2. vieta Adrians Slics Jaunsilavas pamatskola 9. Ineta Bivbāne
3. vieta Artjoms Raņņijs Jaunsilavas pamatskola 9. Ineta Bivbāne
3. vieta Marts Valainis Rudzātu vidusskola 9. Ēvalds Kārklis
3. vieta Beatrise Silava Jaunsilavas pamatskola 9. Ineta Bivbāne
Atzinība Elizabete Dāvidsone Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Vita Anspoka
Atzinība Laura Markovska Jaunsilavas pamatskola 9. Ineta Bivbāne
1. vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 12. Ēvalds Kārklis
2. vieta Andis Daugavvanags Līvānu 1.vidusskola 10. Andris Pakers
2. vieta Ināra Upeniece Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Vita Anspoka
3. vieta Irita Skrauča Rudzātu vidusskola 11. Ēvalds Kārklis
3. vieta Laura Birzāka Līvānu 1.vidusskola 11. Andris Pakers
3. vieta Guntis Krēsliņš Līvānu 1.vidusskola 12. Sandra Maskalāne
Atzinība Velora Garkina Līvānu 2.vidusskola 10. Žanna Fjodorova
Atzinība Viesturs Lūsis Līvānu 1.vidusskola 10. Andris Pakers
Atzinība Vladislavs Savenko Līvānu 2.vidusskola 11. Žanna Fjodorova
Atzinība Diāna Žuromska Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Vita Anspoka
Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādes atlases 1.kārta

16.12.2019.

1. vieta Artjoms Raņņijs Jaunsilavas pamatskola 9. Līga Slica
2. vieta Gustavs Kleins Līvānu 1.vidusskola 10. Sandra Ziemele
2. vieta Viesturs Lūsis Līvānu 1.vidusskola 10. Sandra Ziemele
3. vieta Beatrise Silava Jaunsilavas pamatskola 9. Vija Māsāne
3. vieta Mona Upeniece Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
3. vieta Adrians Slics Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
Atzinība Renārs Purviņš Jersikas pamatskola 9. Modrīte Pinupe
Atzinība Andis Daugavvanags Līvānu 1.vidusskola 10. Sandra Ziemele
Atzinība Elizabete Dāvidsone Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Inese Kokina
Latviešu valoda un literatūra

8. – 9. klase

13.01.2020.

1. vieta Eva Vucenlazdāne Jaunsilavas pamatskola 8. Ineta Bivbāne
2. vieta Megija Grakoļska Jaunsilavas pamatskola 8. Ineta Bivbāne
3. vieta Paula Putina Rudzātu vidusskola 8. Lilita Rudzāte
Atzinība Asnāte Jansone Rudzātu vidusskola 8. Lilita Rudzāte
Atzinība Ieva Surgunte Jersikas pamatskola 8. Ilona Karpenko
1. vieta Evita Tentere Jersikas pamatskola 9. Ilona Karpenko
2. vieta Elizabete Dāvidsone Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Andželika Pabērza
3. vieta Beatrise Silava Jaunsilavas pamatskola 9. Ineta Bivbāne
3. vieta Dana Viviāna Cirse Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Andželika Pabērza
Atzinība Mona Upeniece Jaunsilavas pamatskola 9. Ineta Bivbāne
Elizabete Dāvidsone ir uzaicināta  piedalīties latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē.  Ārkārtējās situācijas apstākļos olimpiāde atcelta.
Fizika

9. – 12. klase

17.01.2020.

1. vieta Beatrise Silava Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
2. vieta Adrians Slics Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
3. vieta Artjoms Raņņijs Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
3. vieta Renārs Purviņš Jersikas pamatskola 9. Modrīte Pinupe
3. vieta Marts Valainis Rudzātu vidusskola 9. Veneranda Spriņģe
3. vieta Lauris Rapkausks Bebrenes vispārizglītojošā

un profesionālā vidusskola

 

9. Ingrīda Studāne
Atzinība Eliass Orlovs Līvānu 1.vidusskola 9. Juris Jansons
Atzinība Mona Upeniece Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
Atzinība Dana Viviāna Cirse Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Zoja Kolosova
Atzinība Ritvars Purvinskis Ilūkstes Raiņa vidusskola 9. Zoja Kolosova
3. vieta Raitis Ormanis Rudzātu vidusskola 10. Veneranda Spriņģe
Atzinība Viesturs Lūsis Līvānu 1.vidusskola 10. Juris Jansons
Atzinība Jānis Sproģis Līvānu 1.vidusskola 10. Juris Jansons
Atzinība Ingus Vaņins Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Zoja Kolosova
3. vieta Diāna Žuromska Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Zoja Kolosova
3. vieta Mārcis Čevers Rudzātu vidusskola 11. Veneranda Spriņģe
3. vieta Donats Mārtiņš Labinskis Līvānu 1.vidusskola 11. Juris Jansons
Atzinība Laura Birzāka Līvānu 1.vidusskola 11. Juris Jansons
Atzinība Eva Evelīna Repkova Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Zoja Kolosova
Latviešu valoda un literatūra

11. – 12. klase

27.01.2020.

1. vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 12. Iveta Kārkle
2. vieta Eva Evelīna Repkova Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Andželika Pabērza
3. vieta Dagnija Butlere Līvānu 1.vidusskola 12. Sandra Kivleniece
3. vieta Elza Timšāne Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Andželika Pabērza
1. vieta Anete Bērzkalna Līvānu 1.vidusskola 11. Ārija Baltmane
2. vieta Megija Pabērza Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Velta Šterna
3. vieta Iveta Āboliņa Rudzātu vidusskola 11. Lilita Rudzāte
Ekonomika

10. – 12. klase

29.01.2020.

1. vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 12. Valentīna Vaivode
2. vieta Laura Šalkovska

 

Līvānu novada Vakara

(maiņu) vidusskola

12. Jevgēņija Golubeva
2. vieta Megija Pabērza Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Veronika Orss-Orlovska
3. vieta Samanta Kuzņecova Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Veronika Orss-Orlovska
3. vieta Anastasija Kolosova Līvānu 2.vidusskola 12. Silvija Puntūze
Atzinība Daniela Toloka Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Veronika Orss-Orlovska
Atzinība Elīna Mališeva Līvānu novada Vakara

(maiņu) vidusskola

12. Jevgēņija Golubeva
Matemātika

9. – 12. klase

31.01.2020

1. vieta Artjoms Raņņijs Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
2. vieta Mona Upeniece Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
3. vieta Beatrise Silava Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
3. vieta Adrians Slics Jaunsilavas pamatskola 9. Gunta Švirksta
Atzinība Renārs Purviņš Jersikas pamatskola 9. Tamāra Haritonova
2. vieta Viesturs Lūsis Līvānu 1.vidusskola 10. Elita Vaivode
2. vieta Ivonna Brūvere Rudzātu vidusskola 10. Veneranda Spriņģe
3. vieta Anastasija Vinogradova Līvānu 2.vidusskola 10. Tatjana Piskunova
Atzinība Ksenija Pavlova Līvānu 2.vidusskola 10. Tatjana Piskunova
2. vieta Diāna Žuromska Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Ilze Vanaģele
2. vieta Samanta Kuzņecova Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Airita Šuksto
Atzinība Andrejs Bogdanovs Līvānu 1.vidusskola 11. Elita Vaivode
Atzinība Vladislavs Savenko Līvānu 2.vidusskola 11. Ļubova Stepanova
1. vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 12. Veneranda Spriņģe
2. vieta Eva Evelīna Repkova Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Gunta Vaitkune
Eva Evelīna Repkova ir uzaicināta   piedalīties matemātikas valsts olimpiādē.
Ķīmija

9. – 12. klase

04.02.2020.

1. vieta Artjoms Raņņijs Jaunsilavas pamatskola 9. Līga Slica
1. vieta Beatrise Silava Jaunsilavas pamatskola 9. Līga Slica
2. vieta Adrians Slics Jaunsilavas pamatskola 9. Līga Slica
3. vieta Megija Grakoļska Jaunsilavas pamatskola 9. Līga Slica
3. vieta Rolands Sapožņikovs Līvānu 1.vidusskola 9. Sandra Ziemele
3. vieta Eva Vucenlazdāne Jaunsilavas pamatskola 9. Līga Slica
Atzinība Mona Upeniece Jaunsilavas pamatskola 9. Līga Slica
Atzinība Laura Markovska Jaunsilavas pamatskola 9. Līga Slica
3. vieta Kitija Beitāne Ilūkstes Raiņa vidusskola 10. Vita Vizule
3. vieta Jānis Sproģis Līvānu 1.vidusskola 10. Sandra Ziemele
3. vieta Laura Birzāka Līvānu 1.vidusskola 11. Sandra Ziemele
3. vieta Sindija Kudrjavceva Rudzātu vidusskola 11. Jolanta Ļubka-Tarasova
3. vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 12. Jolanta Ļubka-Tarasova
Atzinība Eva Evelīna Repkova Ilūkstes Raiņa vidusskola 12. Vita Vizule
Ģeogrāfija

10. – 12. klase

13.02.2020.

1. vieta Dāvids Rubens Rudzātu vidusskola 12. Ingūna Prikule
2. vieta Dita Dubovska Rudzātu vidusskola 11. Ingūna Prikule
2. vieta Ivonna Brūvere Rudzātu vidusskola 10. Ingūna Prikule
3. vieta Laura Birzāka Līvānu 1.vidusskola 11. Sintija Vaikule
3. vieta Māra Rudzīte Līvānu 1.vidusskola 12. Marita Birzāka
3. vieta Guntis Krēsliņš Līvānu 1.vidusskola 12. Sintija Vaikule
3. vieta Ksenija Pavlova Līvānu 2.vidusskola 10. Silvija Puntūze
Atzinība Andis Daugavvanags Līvānu 1.vidusskola 10. Marita Birzāka
Atzinība Viesturs Lūsis Līvānu 1.vidusskola 10. Marita Birzāka
Atzinība Aleksejs Formanickis Ilūkstes Raiņa vidusskola 11. Jolanta Ščerbakova

  

Citu MĀCĪBU PRiekšmetu olimpiāžu  rezultāti (sadarbībā ar VISC)

Mācību priekšmets Iegūtā vieta 2.posmā Vārds, uzvārds Izglītības iestāde Klase Pedagoga vārds, uzvārds
Matemātika

5. – 8. klase

14.02.2020.

2. vieta Sabīne Vansoviča Ilūkstes Raiņa vidusskola 5. Gunta Vaitkune
3. vieta Raivis Kraševskis Ilūkstes Raiņa vidusskola 5. Alla Brokāne
3. vieta Martins Ostrouhovs Ilūkstes Raiņa vidusskola 5. Gunta Vaitkune
1.      vieta Annija Dambīte Ilūkstes Raiņa vidusskola 6. Alla Brokāne
3. vieta Andrea Strautiņš Ilūkstes Raiņa vidusskola 6. Biruta Gičevska
Atzinība Agate Sauka Ilūkstes Raiņa vidusskola 6. Olita Kārkliņa
1. vieta Elīna Gerasimova Ilūkstes Raiņa vidusskola 7. Gunta Vaitkune
2. vieta Katrina Baltmane Ilūkstes Raiņa vidusskola 7. Ilga Kaniņa
2. vieta Agnese Feldentāle Ilūkstes Raiņa vidusskola 7. Alla Brokāne
1. vieta Guntis  Kaušelis Ilūkstes Raiņa vidusskola 8. Biruta Gičevska
2. vieta Roberts Linards Ilūkstes Raiņa vidusskola 8. Biruta Gičevska
Vācu valoda

8. klasēm

24.02.2020.

1. vieta Marta Šišlova Jaunsilavas pamatskola 8. Janīna Usāre
2. vieta Anete Mališeva Jaunsilavas pamatskola 8. Janīna Usāre
2. vieta Guntis Kaušelis Ilūkstes Raiņa vidusskola 8. Irina Kokina
3. vieta Anna Stašāne Ilūkstes Raiņa vidusskola 8. Irina Kokina
Atzinība Dāniels Krapāns Ilūkstes Raiņa vidusskola 8. Irina Kokina
Atzinība Gabriela Čamane Ilūkstes Raiņa vidusskola 8. Irina Kokina

 

 Skip to content