Ilūkstes novada Centrālā bibliotēka

INCB bilde

Adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālr./fakss: 65462435, fakss: 65462435   mob. 28603144

e-pasts:  ilukstesbibliotekaEtainbox.lv, novadabibliotekaEtailukste.lv

Bibliotēkas direktore: Ināra Valpētere

 

Bibliotēka ar saviem pakalpojumiem veicina informācijas pieejamību sabiedrībai. Bibliotēku likums paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas. Ilūkstes novada centrālā bibliotēka piedāvā šādus pakalpojumus.

 

Lietotāji par datora izdrukām, kā arī kopēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas nolikumu skatīt šeit.

 

 • Darba laiks.

  Pirmdiena

  Brīvdiena

  Otrdiena

  1100 – 1800

  Trešdiena

  1100 – 1800

  Ceturtdiena

  1100 – 1800

  Piektdiena

  1100 – 1800

  Sestdiena

  1000 – 1700

  Svētdiena

  Brīvdiena

  Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

  Katra mēneša trešā trešdiena- metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

 

Bibliotēkā Jūs apkalpos

Lasītavā                            Gaņa Rošāne

Abonementā                    Olga Šaršūne

 

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas pakalpojumi   

   Pateicoties Bila & Melindas Geitsu fonda un Latvijas valsts līdzfinansējumam 2008. gadā visas Latvijas bibliotēkas, arī Ilūkstes novada centrālā bibliotēka, saņēma jaunus datorus, kopētāju, un uzlabotu bezvadu internetu. Paralēli tam bibliotekāri apguva 160 stundu apmācību kursu, kur papildināja savas zināšanas par informācijas tehnoloģijām, internetu, elektronisko parakstu, lasītāju motivēšanu,  inovatīvām darbībām bibliotēkā, efektīvam pasniegšanas metodēm  un mūžizglītību.

 

bils

 

Portāls grāmatmīļiem

Izveidots portāls www.ibook.lv, kas darbojas kā starpnieks starp grāmatas pārdevēju un pircēju. Jaunajā portālā jebkurš bez maksas var pievienot grāmatu, kuru vēlas samainīt, pārdot vai iegādāties.

 

   Statistika

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas darba rādītāji par 2013.gadu

Lasītāju skaits

Apmeklējums

Izsniegums

Bibliotēkas fonds

Uzziņas un konsultācijas

621

6110

21245

15710

165

 

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas darba rādītāji par 2014.gadu

Lasītāju skaits

Apmeklējums

Izsniegums

Bibliotēkas fonds

Uzziņas un konsultācijas

610

6777

22146

16646

141

 

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas darba rādītāji par 2015.gadu

Lasītāju skaits Apmeklējums Izsniegums Bibliotēkas fonds Uzziņas un konsultācijas
611 7511 20765 16380 170

 

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas darba rādītāji par 2016.gadu

Lasītāju skaits

Apmeklējums

Izsniegums

Bibliotēkas fonds

Uzziņas un konsultācijas

612

5975

21187

15030

146

 

Krājums

2017. gada sākumā bibliotēkas fonds sastādīja 15030 vienības:

 • Grāmatas 12901 vienības
 • Seriālizdevumi 2040 vienības
 • Audiovizuālie dokumenti   51vienības
 • Kartogrāfiskie dokumenti 6 vienības
 • Nošu izdevumi 19vienības
 • Elektroniskie dokumenti 12 vienības

Sadalījums pa valodām :

 • Latviešu valodā – 10403 vienības
 • Krievu valodā – 4545 vienības
 • Svešvalodās -82vienības

2017.gadā bibliotēka abonē 4 laikrakstus  un 25 žurnālus latviešu un krievu valodās. Šeit

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv

Latgales centrālā bibliotēka www.lcb.lv

Ilūkstes novada mājas lapa  www.ilukste.lv

Kultūras ministrija www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv

IS ALISE www.isalise.lv

Letonika www.letonika.lv

Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/

Kultūras karte www.kulturaskarte.lv

3TD www.3td.lv

Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv

 

Katalogi, kartotēkas un datu bāzes

Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā lasītāji var izmantot šādus katalogus :

       Elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem.

Kartotēkas:

 • novadpētniecības ,
 • dzejoļu

 

Datu bāzes:

 • Letonika
  Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.
 • Lursoft
  Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.
 • Filmas
 • Bez maksas var skatīties 70 latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas.

 Bibliotēkas