Pilskalnes pagasta bibliotēka

Pilskalnes pagasta bibliotēka

Adrese: Parka iela 3, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālrunis:  27860235, 26830196

e-pasts: biblioteka@pilskalne.lv

Bibliotēkas vadītājs: Zita Timšāne

 

Bibliotēkas pirmsākumi meklējami sākot ar1961/arhīva izziņa/, kad Pilskalnes ciema DDP izpildkomiteja valdes sēdē nolēma papildus atklāt lauku bibliotēku kolhoza „Lāčplēsis’’, vēlāk „Zemgale” /tagadējā atrašanās vieta- Pilskalnes pagasta pārvaldes ēka/,  teritorijā.

Pilskalnes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Pagasta bibliotēka ir universāla informācijas pakalpojumu sniegšanas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

Lasītāju apkalpošana

Pirmdiena – slēgts

Otrdiena 09.00 – 16.30

Trešdiena 09.00. – 16.00

             Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītāji netiek apkalpoti)

Ceturtdiena 09.00 – 16.00

Piektdiena 09.00 – 16.00

Sestdiena 09.00 – 15.00

            Katra mēneša pēdējā sestdiena – Spodrības diena (lasītāji netiek apkalpoti)

Svētdiena – slēgts

 

Bibliotēkas ar saviem pakalpojumiem veicina informācijas pieejamību sabiedrībai. Bibliotēku likums paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas.

Pilskalnes pagasta bibliotēka pakalpojumu attīstībā orientējas uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo apkalpošanu, lai bibliotēkas pakalpojumi aptvertu visas iedzīvotāju darbības jomas un visas iedzīvotāju vecumgrupas.

 

Apmeklētājiem pieejams 1 dators ar interneta pieslēgumu, kā arī bezmaksas Wi-Fi.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Darba rādītāji

2022
Lasītāju kopskaits 204
Apmeklējumu kopskaits 1723
Izsniegumu kopskaits 4967

 

 

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2023.

Skaits
Izdevuma tips
Fizisko vienību kopskaits 5971
Izdevuma veids
Grāmatas 5132
Seriālizdevumi 820
Audiovizuālie dokumenti 7
Kartogrāfiskie dokumenti 2
Nošu izdevumi 9
Pārējie dokumenti 1
Bērnu grāmatas 1621

 

 

IPCB Pilskalnes pagasta bibliotēkas abonētie preses izdevumi

2023.gadam

 

LATGALES LAIKS

IEVAS PADOMU AVĪZE

CITĀDA PASAULE

IEVA

KAS JAUNS

LAUKU MĀJA

MĀJAS VIESIS

MŪSMĀJAS

PAVARDS

Rūķītis

100 labi padomi

VAKARA ROMĀNS

ЛЮБЛЮ

 

 

 

Kopkatalogs

IPCB Pilskalnes pagasta bibliotēkas lasītāji var izmantot elektronisko kopkatalogu: :

 

Katalogi, kartotēkas un datu bāzes

Visās Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamas par brīvu:

Datu bāzes:

  • Letonika
    Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.
  • Lursoft
    Lursoft laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.
  • Filmas

Bez maksas var skatīties 70 latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas.

 

Noderīgas saites

 

Tiekamies bibliotēkā!Skip to content