Pilskalnes pagasta bibliotēka

Pilskalnes pagasta bibliotēka

Adrese: Parka iela 3, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālrunis:  mob.27860235,26830196

e-pasts: biblioteka@pilskalne.lv,     pils-bibliot@inbox.lv

Bibliotēkas vadītājs: Zita Timšāne

 

Bibliotēkas pirmsākumi meklējami sākot ar1961/arhīva izziņa/, kad Pilskalnes ciema DDP izpildkomiteja valdes sēdē nolēma papildus atklāt lauku bibliotēku kolhoza „Lāčplēsis’’, vēlāk „Zemgale” /tagadējā atrašanās vieta- Pilskalnes pagasta pārvaldes ēka/,  teritorijā.

Pilskalnes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Pagasta bibliotēka ir universāla informācijas pakalpojumu sniegšanas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

Lasītāju apkalpošana

Pirmdiena – slēgts

Otrdiena 09.00 – 16.30

Trešdiena 09.00. – 16.00

             Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītāji netiek apkalpoti)

Ceturtdiena 09.00 – 16.00

Piektdiena 09.00 – 16.00

Sestdiena 09.00 – 15.00

            Katra mēneša pēdējā sestdiena – Spodrības diena (lasītāji netiek apkalpoti)

Svētdiena – slēgts

 

Bibliotēkas ar saviem pakalpojumiem veicina informācijas pieejamību sabiedrībai. Bibliotēku likums paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas.

Pilskalnes pagasta bibliotēka pakalpojumu attīstībā orientējas uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo apkalpošanu, lai bibliotēkas pakalpojumi aptvertu visas iedzīvotāju darbības jomas un visas iedzīvotāju vecumgrupas.

 

Apmeklētājiem pieejami 3 datori ar interneta pieslēgumu., kā arī bezmaksas Wi-Fi

Lietotāji par datora izdrukām, kā arī kopēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Darba rādītāji

2019
Lasītāju kopskaits 209
Apmeklējumu kopskaits

Virtuālais apmeklējums

2001

27

Izsniegumu kopskaits 5311

 

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2020.

Skaits
Izdevuma tips
Fizisko vienību kopskaits 5711
Izdevuma veids
Grāmatas 4789
Seriālizdevumi 904
Audiovizuālie dokumenti 7
Kartogrāfiskie dokumenti 2
Nošu izdevumi 9
Bērnu grāmatas 1494

INCB Pilskalnes pagasta bibliotēkas abonētie preses izdevumi

2020.gadam

LATGALES LAIKS

IEVAS PADOMU AVĪZE

AVENE

IEVA

IEVAS MĀJA

CITĀDA PASAULE

KAS JAUNS

MĀJAS VIESIS

100 labi padomi

VAKARA ROMĀNS

ЛЮБЛЮ

 

Kopkatalogs

INCB Pilskalnes pagasta bibliotēkas lasītāji var izmantot elektronisko kopkatalogu: :

 

Katalogi, kartotēkas un datu bāzes

Visās Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamas par brīvu:

Datu bāzes:

  • Letonika
    Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.
  • Lursoft
    Lursoft laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.
  • Filmas

Bez maksas var skatīties 70 latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas.

 

Noderīgas saites

 

Tiekamies bibliotēkā!