Pilskalnes pagasta bibliotēka

Pilskalnes pagasta bibliotēka

Adrese: Parka iela 3, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

Tālrunis: 65440823 mob.27860235

e-pasts: bibliotēkaEtapilskalne.lv, pils-bibliotEtainbox.lv

Vadītājs: Zita Timšāne

    Bibliotēkas pirmsākumi meklējami sākot ar1961/arhīva izziņa/, kad Pilskalnes ciema DDP izpildkomiteja valdes sēdē nolēma papildus atklāt lauku bibliotēku kolhoza „Lāčplēsis’’, vēlāk „Zemgale” /tagadējā atrašanās vieta/ teritorijā.

  Pilskalnes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Pagasta bibliotēka ir universāla informācijas pakalpojumu sniegšanas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

Lasītāju apkalpošana

 

Pirmdiena – slēgts

Otrdiena 09.00 – 16.30

Trešdiena 09.00. – 16.00

             Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītāji netiek apkalpoti)

Ceturtdiena 09.00 – 16.00

Piektdiena 09.00 – 16.00

Sestdiena 09.00 – 15.00

            Katra mēneša pēdējā sestdiena – Spodrības diena (lasītāji netiek apkalpoti)

Svētdiena – slēgts

 

Bibliotēkas ar saviem pakalpojumiem veicina informācijas pieejamību sabiedrībai. Bibliotēku likums paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas.

Pilskalnes pagasta bibliotēka pakalpojumu attīstībā orientējas uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo apkalpošanu, lai bibliotēkas pakalpojumi aptvertu visas iedzīvotāju darbības jomas un visas iedzīvotāju vecumgrupas.

 

Darba rādītāji

2018
Lasītāju kopskaits 200
Apmeklējumu kopskaits

Virtuālais apmeklējums

1909

278

Izsniegumu kopskaits 5558

Darba rādītāji

         „Trešais tēva dēls ”projekta ietvaros Pilskalnes pagasta bibliotēka papildinājās ar 5 datoriem, kas pieslēgti pie interneta (lasītājiem pieeja par brīvu), kā arī bibliotēka tika aprīkota ar WI-FI tīklu.

        Wi-Fi internets – tas ir interneta savienojums, kas dod iespēju piekļūt vispasaules tīkla resursiem, bez vadu palīdzības. Lietotājiem tas nozīmē, ka atrodoties vietā, kas ir aprīkota ar Wi-Fi un Jums līdzi ir portatīvais dators, tad interneta savienojums var notikt bez vadu palīdzības un līdz ar to Jūs brīvi varat pārvietot savu datoru attiecīgās ēkas robežās, nepazaudējot interneta savienojumu.

        Tagad apmeklētājiem pieejami 7 datori ar interneta pieslēgumu.

Lietotāji par datora izdrukām, kā arī kopēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

 

Bibliotēka ir pievienojusies Līvānu un Ilūkstes novada kopkatalogam

 

Katalogi, kartotēkas un datu bāzes

Visās Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamas par brīvu:

Datu bāzes:

  • Letonika
    Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.
  • Lursoft
    Lursoft laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.
  • Filmas

Bez maksas var skatīties 70 latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas.

 

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2019.

Skaits
Izdevuma tips
Fizisko vienību kopskaits 5741
Izdevuma veids
Grāmatas 4872
Seriālizdevumi 852
Audiovizuālie dokumenti 6
Kartogrāfiskie dokumenti 2
Nošu izdevumi 9
Bērnu grāmatas 1473

 

INCB Pilskalnes pagasta bibliotēkas abonētie preses izdevumi

2019.gadam

LATGALES LAIKS

IEVAS PADOMU AVĪZE

PAVARDS

AVENE

IEVA

IEVAS MĀJA

PATIESĀ DZĪVE

PRAKTISKAIS LATVIETIS

KAS JAUNS

MĀJAS VIESIS

100 labi padomi

VAKARA ROMĀNS

ЛЮБЛЮ

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv

– Ilūkstes novada mājas lapa www.ilukste.lv

– Kultūras ministrija www.km.gov.lv

– Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

– v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv

– IS ALISE www.isalise.lv

– Letonika www.letonika.lv

– Latvijas Bibliotēku portāls www.biblioteka.lv/

– Kultūras karte www.kulturaskarte.lv

– 3TD www.3td.lv

Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv

 Satiksimies bibliotēkā!