Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs

foto: Vitālijs Kaušelis

SAZINIES AR MUMS

Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs

Brīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447

mob. 29 133 481 WhatsApp

tel. 65 462 135

kultura@ilukste.lv

 

Kultūras un mākslas centra vadītāja

Indra Madarniece

 

Kultūras un mākslas centrs ir iestāde, kas apvieno dažādu kultūras jomu amatierus kopējās interešu grupās, kas kopīgi mācās jaunas prasmes un nodarbojas ar jaunradi. Tā ir galvenā pašdarbības kolektīvu darbošanās un lielāko pasākumu norises vieta Ilūkstes pilsētā.

 

foajē

Mazā zāle

Lielā zāle

Kafejnīca

foto:  Skaidrīte Azarstarpe

KULTŪRAS UN MĀKSLAS CENTRA IZCENOJUMS

Pamatojoties uz Ilūkstes novada domes 29.10.2020.

Lēmumu Nr. 267 prot. Nr.15, 5.§  Ilūkstē

 

Pasākuma rīkotājam rīkotā pasākuma datumu un laiku pieteikt Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītājam vismaz divas nedēļas iepriekš pirms rīkotā pasākuma datuma.

 

(+371) 29 133 481

kultura@ilukste.lv

 

TELPU NOMAS MAKSA

Izcenojums norādīts bez PVN

 

Kafejnīca un  foajē (304,6m2)- 10,00 EUR (viena stunda)

Lielā zāle un foajē (526,90 m2)- 20,00EUR (viena stunda)

Mazā zāle un foajē (401,2m2)- 15,00 EUR (viena stunda)

Lekciju telpa (52,4 m2)-7,00EUR (viena stunda)

 

No nomas maksas atbrīvoti:

  • Labdarības pasākumu rīkotāji;
  • Augšdaugavas novada pašvaldības iestādes;
  • Latvijas Sarkanā Krusta un invalīdu biedrības, reliģiskās organizācijas.

KolektīviSkip to content