Pašulienes bibliotēka

Šēderes pagasta

PAŠULIENES BIBLIOTĒKA

 Pašuliene 6 – 1, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālr.:  Mob.tālr.: 28607621

e-pasts: biblioteka_pasuliene@sedere.lv

Bibliotēkas vadītāja: Aurika Jelinska

Darba laiks:

Pirmdiena Brīvdiena
Otrdiena 11:00 -18:30
Trešdiena 09:00 -13:30
Ceturtdiena 09:00 -17:00
Piektdiena 09:00 -15:00
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena   Brīvdiena
Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

Bibliotēkas struktūra

 • Abonements
 • Lasītava
 • Bērnu nodaļa,  (vieta darbībai uz vietas: rotaļlietas, zīmēšanas piederumi)

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka ir Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas struktūrvienība.

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko  izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Bibliotēkas ar saviem pakalpojumiem veicina informācijas pieejamību sabiedrībai.

Bibliotēku likums  paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas.

Pakalpojumi

 • datori un internets;
 • e-pasts;
 • skenēšana;
 • abonētas datu bāzes;
 • elektroniskais katalogs;
 • grāmatu fonds;
 • uzziņas un konsultācijas;
 • literatūras  un izglītojošas izstādes;
 • pasākumi;

Statistika

Pašulienes bibliotēkas darba rādītāji par 2022. gadu

 • Lasītāju kopskaits -103
 • Izsniegums – 2839
 • Apmeklējumu skaits – 889
 1. gada sākumā bibliotēkas fonds sastādīja 6800 vienības
 • Grāmatas – 5652
 • Seriālizdevumi – 1315
 1. gadā bibliotēka abonēja 2 laikrakstus krievu valodā, 11 žurnālus latviešu valodā un 2 žurnālus krievu valodā
 • “МК-Латвия”
 • “Латгалес Лайкс”
 • “Ievas Stāsti”
 • “Ievas Veselība”
 • “Ilustrētā Junioriem”
 • “Leģendas”
 • “Praktiskie rokdarbi”
 • “Ilustrētā Pasaules Vēsture“
 • “Ko ārsti tev nestāsta”
 • “Люблю!+ Люблю  Life”
 • “Лилит”
 • “Lilita LOOK”
 • “Latvijas noklusētā Pagātne”
 • “Nezināmā kara vēsture”
 • “Latvijas leģendas”

Kopkatalogs

IPCB Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēkas lasītāji var izmantot elektronisko kopkatalogu:

Elektroniskajā kopkatalogā, pieejama informācija par Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem.

Datu bāzes

Visās Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamas par brīvu:

Letonika
Uzziņu un tulkošanas, sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju – Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

Lursoft
Lursoft laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas, ik dienas, ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākiem numuriem, abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

www.filmas.lv – šeit ir visplašākā un precīzākā datu bāze par Latvijas filmām – sadaļā FILMU KATALOGS atrodamas ziņas par vairāk nekā 2500 filmām, kas uzņemtas Latvijā kopš 1920. gada. Gandrīz 100 no šīm filmām iespējams bez maksas noskatīties datorā kādā no 874 Latvijas publiskajām bibliotēkām, filmu saraksts pamazām tiek papildināts.

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka: www.lnb.lv

Latgales centrālā bibliotēka: www.lcb.lv

Ilūkstes administrācijas mājas lapa:  https://www.ilukste.lv

Līvānu novada centrālā bibliotēka: http://www.livanub.lv

Līvānu un Ilūkstes kopkatalogs: https://livani.biblioteka.lv

Kultūras ministrija: www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds: www.kkf.lv

v/a Kultūras informācija sistēmas: www.kis.gov.lv

Bibliotēku informācija sistēma ALISE:  https://www.tietoevry.com

Letonika: www.letonika.lv

Latvijas Bibliotēku portāls: https://www.biblioteka.lv

Latvijas Kultūras datu portāls: https://kulturasdati.lv

e-grāmatu bibliotēka         https://www.3td.lv

Augšdaugavas novada mājas lapa     https://www.augsdaugavasnovads.lv

3TD: www.3td.lv

Periodikas portāls: www.periodika.lv/

Vēstures enciklopēdija: www.vesture.eu/

Zudusī Latvija: www.zudusilatvija.lv/

Sugu enciklopēdija “Latvijas daba”: www.latvijasdaba.lv/

 

 Skip to content