Bebrenes pagasta bibliotēka

INCB Bebrenes pagasta bibliotēka

Adrese: „Pagastmāja”, Bebrenes pagasts,  Ilūkstes novads, LV- 5439

Kontakttālrunis:  28617064

e-pasts: emma.malahovska@inbox.lv

Bibliotēkas vadītāja: Emma Malahovska

DARBA LAIKS

 Pirmdiena 8.oo – 12.oo, 13.oo – 17.oo

 Otrdiena 9.oo -12.oo, 13.oo – 18.oo

 Trešdiena 8.oo-12.oo, 13.oo – 17.oo

    Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

 Ceturtdiena 8.oo – 12.oo,13.oo – 17.oo

 Piektdiena 8.oo – 12.oo,13.oo – 17.oo

     Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

 Bibliotēka slēgta – sestdiena, svētdiena

Bibliotēkas dibināšanas gads

               Arhīvā nav ziņu par bibliotēkas dibināšanu, bet inventārā grāmatā pirmais ieraksts datēts 1950.g. 17. oktobrī

Bibliotēkas struktūra:

 •   abonements      

DSC01562

 •   lasītava

DSC01560

 • bērnu nodaļa

DSC01550

 

     Bebrenes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība.

     Pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko  izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

    Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

      Bibliotēkas ar saviem pakalpojumiem veicina informācijas pieejamību sabiedrībai.

Bibliotēku likums  paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas.

 

Pakalpojumi:

 • Datori un internets;
 • e-pasts;
 • skenēšana;
 • abonētas datu bāzes;
 • elektroniskais katalogs;
 • novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes;
 • grāmatu fonds;
 • tematiskas mapes par dažādam tēmām;
 • uzziņas un konsultācijas;
 • literatūras  un izglītojošas izstādes;
 • pasākumi;

   Lietotāji par datora izdrukām, kā arī kopēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Statistika

2016 2017 2018
Lietotāju kopskaits 414 387 367
Izsniegums 8720 8452 6442
Apmeklējumu skaits 4168 4118 3628

Krājums

2019.gada sākumā bibliotēkas fonds sastādīja 8217 vienības

 • Grāmatas 6728852 vienības
 • Seriālizdevumi 1026 vienības
 • Audiovizuālie dokumenti   17 vienības
 • Kartogrāfiskie dokumenti 5 vienības
 • Nošu izdevumi 18 vienības
 • Bērnu grāmatas – 1749 vienības

2019.g. bibliotēka abonē :

 • Latvijas Avīze
 • Latgales Laiks
 • Lauku Avīzes Tematiskā avīze
 • Dārza Pasaule
 • Dari Pats
 • Ilustrētā Junioriem
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • Vakara Romāns
 • Leģendas
 • Praktiskais Latvietis
 • Saimniece un specizdevumi

Zintnieks

 

Kopkatalogs

INCB Bebrenes pagasta bibliotēkas lasītāji var izmantot elektronisko kopkatalogu: :

Elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem.

Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogā var meklēt grāmatu un citu iespieddarbu aprakstus, kas atrodas Ilūkstes novada Centrālās bibliotēkas un pārējo Ilūkstes novada bibliotēku krājumos.  http://alise.livanub.lv/Alise/lv/home.aspx

Novadpētniecības resursi:

http://alise.livanub.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=mt&op0=%3C%3E&val0=o&bop1=AND&crit1=pbyr&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&addCriteriaBop=AND&c=4&sortBy=InputDateDesc

 Bebrenes pagasta bibliotēkā no 2014.gada sākta grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā.

Bebrenes pagasta bibliotēkas abonētās  datubāzes:

 letonika logo

     Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

News.lv

     Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.

Jaunums!

     No 2009.g. ikviens apmeklētājs tikai bibliotēkā var  bez maksas noskatīties labākās latviešu filmas portālā www.filmas.lv

  

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv

Latgales centrālā bibliotēka www.lcb.lv

Ilūkstes novada mājas lapa  www.ilukste.lv

Kultūras ministrija www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv

IS ALISE www.isalise.lv

Letonika www.letonika.lv

Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/

Kultūras karte www.kulturaskarte.lv

3TD www.3td.lv

Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv

Novadpētniecības  materiālu krājums:

v  grāmatas par novadu

v  novada preses izdevumi

v  novadnieku publicētie un nepublicētie darbi

v  rokraksti

v  foto albūmi

v  materiāli par novadu no preses izdevumiem un arhīviem

v  mutvārdu vēstures liecības

v  audiovizuālie materiāli

v  fotodokumenti

v  Bebrenes pagasta vēsture no akmens laika līdz mūsdienām

Novadnieki:

Aizupe Velta Aizupe (1938) – dzejniece
Māris Dinģelis (1970)    – žurnālists, žurnāla  Ir izpildredaktors Dingelis
Varslavans Alberts Varslavāns (1929-2010) – LZ akadēmijas korespondētājloceklis. valsts emeritētais zinātnieks, profesors, habilitētais vēstures zinātņu doktors