Bebrenes pagasta bibliotēka

Bebrenes pagasta bibliotēka

Adrese: „Pagastmāja”, Bebrenes pagasts,  Augšdaugavas novads, LV- 5439

Kontakttālrunis:  28617064

e-pasts: biblioteka@bebrene.lv

Bibliotēkas vadītāja: Ilona Driksne

 

DARBA LAIKS

 Pirmdiena 8.oo – 12.oo, 12.30 – 17.30

 Otrdiena 8.oo -12.oo, 12.3o – 16.3o

 Trešdiena 8.oo-12.oo, 12.3o – 16.3o

    Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

 Ceturtdiena 8.oo – 12.oo, 12.3o – 16.3o

 Piektdiena 8.oo – 12.oo, 12.3o – 15.3o

     Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

 Bibliotēka slēgta – sestdiena, svētdiena

 

Bibliotēkas dibināšanas gads

               Arhīvā nav ziņu par bibliotēkas dibināšanu, bet inventārā grāmatā pirmais ieraksts datēts 1950.g. 17. oktobrī

 

Bibliotēkas struktūra:

 •   abonements      

  lasītava

 • bērnu nodaļa

 

     Bebrenes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas struktūrvienība.

     Pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko  izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

    Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus bibliotēka sniedz lietotājiem pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

      Bibliotēkas ar saviem pakalpojumiem veicina informācijas pieejamību sabiedrībai.

Bibliotēku likums  paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas.

 

Pakalpojumi:

 • Datori un internets;
 • e-pasts;
 • skenēšana;
 • abonētas datu bāzes;
 • elektroniskais katalogs;
 • grāmatu fonds;
 • tematiskas mapes par dažādam tēmām;
 • uzziņas un konsultācijas;
 • literatūras  un izglītojošas izstādes;
 • pasākumi;

  

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

 

Statistika

Bebrenes pagasta bibliotēkas darba radītāji par 2023. gadu

Lasītāju skaits   Apmeklējums Izsniegums
279  2289   3242

Krājums

Bibliotēkas krājums uz 01.01. 2024.

 • Fizisko vienību kopskaits 6520
 • Grāmatas 5711
 • Seriālizdevumi 764
 • Audiovizuālie dokumenti 16
 • Kartogrāfiskie dokumenti 5
 • Nošu izdevumi 16
 • Pārējie dokumenti 2

 

2024. gadā abonētie preses izdevumi:

            Avīzes:

Augšdaugavas Novada Avīze

Ievas padomu avīze

Latgales Laiks

Latvijas Avīze

           Žurnāli:

100 labi padomi

100 labi padomi par veselību

Citādā Pasaule

Dārza Pasaule

Dzīvesstāsti

Ieva

Ievas Stāsti

Ilustrētā Junioriem

Ilustrētā Pasaules Vēsture

Latvijas Mājas Dakteris

Lauku Māja

Leģendas

Mans Dārzs

Mājas Viesis

Murr Modes Nams

Omītes Zālītes

Padoms Rokā

Patiesā Dzīve

Spīgana + pielikumi

Super

Vakara romāns

Zintnieks

 

 

Kopkatalogs

IPCB Bebrenes pagasta bibliotēkas lasītāji var izmantot elektronisko kopkatalogu: :

Elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem.

 

Novadpētniecības resursi:

http://alise.livanub.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=mt&op0=%3C%3E&val0=o&bop1=AND&crit1=pbyr&op1=LIKE%25&val1=&linkid1=0&addCriteriaBop=AND&c=4&sortBy=InputDateDesc

 Bebrenes pagasta bibliotēkā no 2014.gada sākta grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā.

Bebrenes pagasta bibliotēkas abonētās  datubāzes:

 

     Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

     Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.

Jaunums!

     No 2009.g. ikviens apmeklētājs tikai bibliotēkā var  bez maksas noskatīties labākās latviešu filmas portālā www.filmas.lv

  

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv

Latgales centrālā bibliotēka www.lcb.lv

Līvānu novada centrālā bibliotēka      http://www.livanub.lv

Līvānu un Ilūkstes koptakalogs    https://livani.biblioteka.lv

Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs       https://naujene.biblioteka.lv

 Ilūkstes administrācijas  mājas lapa   https://www.ilukste.lv

Kultūras ministrija www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

v/a Kultūras informācija sistēmas    www.kis.gov.lv

Bibliotēku informācija sistēma ALISE    https://www.tietoevry.com

Letonika www.letonika.lv

Latvijas Bibliotēku portāls      https://www.biblioteka.lv

Latvijas Kultūras datu portāls     https://kulturasdati.lv

e-grāmatu bibliotēka         https://www.3td.lv

Augšdaugavas novada mājas lapa     https://www.augsdaugavasnovads.lv

 

Novadpētniecības  materiālu krājums:

v  grāmatas par novadu

v  novada preses izdevumi

v  novadnieku publicētie un nepublicētie darbi

v  rokraksti

v  foto albūmi

v  materiāli par novadu no preses izdevumiem un arhīviem

v  mutvārdu vēstures liecības

v  audiovizuālie materiāli

v  fotodokumenti

v  Bebrenes pagasta vēsture no akmens laika līdz mūsdienām

Novadnieki:

Velta Aizupe (1938) – dzejniece
Māris Dinģelis (1970)    – žurnālists, žurnāla  Ir izpildredaktors
Alberts Varslavāns (1929-2010) – LZ akadēmijas korespondētājloceklis. valsts emeritētais zinātnieks, profesors, habilitētais vēstures zinātņu doktors

 

 

 

 

 Skip to content