Subates pilsētas bibliotēka

INCB SUBATES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Adrese:  Tirgus laukums- 20, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

Tālrunis:  65463336  mob.2649260

e-pastssubbibliotekaEtainbox.lv

Vadītāja:   Anita Šapala

 

Darba laiks:

Otrdiena 1100 – 1800
Trešdiena 1100 – 1800
Ceturtdiena 1100 – 1800
Piektdiena 1100 – 1800
Sestdiena 1000 – 1700
Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

 

Pirmās ziņas par Subates bibliotēku saistās ar 1923. gadu, kur zināms, ka Subatē bija trīs bibliotēkas: patērētāju biedrības bibliotēka, skatuves mākslas cienītāju bibliotēka un žīdu pieaugušo bibliotēka  [ Gada grāmata 1. Sēj. – Rīga: Kultūras Fonda izdevums, 1926]  Taču par Subates pilsētas bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1944. gads, un pirmais ieraksts inventāra grāmatā bija veikts 1944.gada 1. decembrī.

Apvienojot bērnu bibliotēku ar pilsētas bibliotēku, 1998. gadā ir izveidota pašreizējā bibliotēka, kurā strādā divi darbinieki.

Subates pilsētas bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas un izklaides iestāde Subates pilsētas iedzīvotājiem un visiem interesentiem, tās pakalpojumus var izmantot  jebkurš bibliotēkas apmeklētājs neatkarīgi no dzīvesvietas, vecuma un sociālā stāvokļa.

 

        Bibliotēkā Jūs apkalpo:

Bibliotēkas vadītāja:       Anita Šapala

Bibliotekāre:                    Aija Lošaka

 

Pateicoties Bila& Melisas Geitsu un Latvijas valsts līdzfinansējumam, 2008. gadā visas Latvijas bibliotēkas, arī Subates pilsētas bibliotēka  saņēma  datorus, kopētājus un ir pieejams bezvadu internets. Bibliotekāri apguva 160 stundu apmācību kursus, kur papildināja savas zināšanas par informācijas tehnoloģijām.  Bibliotekāri regulāri apmeklē Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un Līvānu novada centrālās bibliotēkas rīkotos kursus.

                  Subates pilsētas bibliotēkas struktūra

Abonements

Abonementā tiek piedāvāts 7419 liels grāmatu fonds, gan pieaugušajiem, gan bērniem. Grāmatas tiek izsniegtas uz mājām tiem lasītājiem, kas ir reģistrējušies bibliotēkā kā lasītāji.

Bibliotēku likums paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas:

 • grāmatu un žurnālu izsniegšana
 • datori un internets
 • abonētās datu bāzes
 • elektroniskais katalogs
 • uzziņas un konsultācijas
 • literārās un izglītojošās izstādes
 • novadpētniecības materiāli un tematiskās mapes

Par datora izdrukām, skenēšanu un kopēšanu lietotāji norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.

Jebkuram bibliotēkas apmeklētājam un interesentam ir iespēja lasīt jaunākos laikrakstus un žurnālus.  2019.gadā bibliotēka abonē 1 avīzi un 13 žurnālus.

 

Laikraksti:

 • Latgales Laiks

Žurnāli:

 • Ieva
 • Ievas Stāsti
 • Privātā Dzīve
 • Mājas Viesis
 • 36,6 C
 • Dari Pats
 •  Vakara  Romāns
 • Leģendas
 • Praktiskais Latvietis
 • Ilustrētā Zinātne
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Junioriem
 • Pūcīte

 

Bibliotēka ir pieejams arī  Ilūkstes novada informatīvais biļetens : „Ilūkstes Novada Vēstis”.

Periodiskos izdevumus bibliotēka glabā: žurnālus  5 gadus, avīzes 3 gadus.

Grāmatas tiek izsniegtas uz 30 dienām, bet žurnāli uz vienu nedēļu.

Jaunākos žurnālus un laikrakstus uz mājām neizsniedz.

Bibliotēkas apmeklētāji var izmantot  Starpbibliotēku abonementu (SBA) un 3td E-GRĀMATAS bibliotēkas pakalpojumu, kas reģistrētajiem  bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā nodrošina KISC  sadarbībā ar SIA ”Tieto Latvia”.

 Bibliotēka ir pieejams  unikāls albums „Terra Mariana. 1186-1888”  faksimilizdevums, kura pasaulē vienīgais oriģinālais eksemplārs glabājas Vatikānā, Apustuliskajā bibliotēkā. Minētais albums ir Latvijā pirmais pilna apjoma faksimils, kas ir identisks oriģinālam.

 

Bērnu nodaļa

Bibliotēkā ir iespējams saņemt informāciju par jaunākajām grāmatām un žurnāliem, lasīt uz vietas un paņemt līdzi uz mājām.

Bibliotekārs palīdzēs Jums  sameklēt informāciju zinātniski pētnieciskajiem darbiem un referātiem .

Bibliotēka piedalās Lasīšanas veicināšanas programmā ”Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”.

Aicinām arī šogad lasītājus būt atsaucīgiem!

 

Statistika

Bibliotēkas rādītāji 

Gads Lasītāju skaits Apmeklējumi Izsniegums Jaunieguvumi Uzziņas un

konsultācijas

2016

2017

2018

      299

300

297

     3216

3907

4252

     6796

8725

7952

      408

357

454

     66

26

27

 

Krājums

 Bibliotēkas fonds uz 01.01.2019

Dokumentu skaits Grāmatas Seriālizdevumi Latviešu val. Krievu val. Svešvalodās
      8423    7502        933      6573   1823       27

 

Noderīgas saites

 Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv

Ilūkstes novada mājas lapa  www.ilukste.lv

Kultūras ministrija www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv

IS ALISE www.isalise.lv

Letonika www.letonika.lv

Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/

Kultūras karte www.kulturaskarte.lv

3TD www.3td.lv

Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv

 

Datu bāzes:

 • Letonika
  Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.
 • Lursoft
  Lursoft laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem, abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bez maksas.

www.filmas.lv : tikai bibliotēkā var skatīties latviešu mākslas, dokumentālas un animācijas filmas.