Dvietes pagasta bibliotēka

Dvietes pagasta bibliotēka

 

IMG_2281

 

Adrese:Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

Tālrunis:65475498mob.26409549

e-pasts: bibliotekaEtadviete.lv

Vadītājs:Vencislava  Marcinkevča

 

Lietotāji par datora izdrukām, kā arī kopēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

 

DVIETES PAGASTA BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS

Pirmdiena    –  brīvdiena

Otrdiena   –   brīvdiena

Trešdiena –    9.00 -17.00

(katra mēneša 3. trešdiena – metodiskā diena – lasītāji netiek apkalpoti)

Ceturtdiena – 9.00 – 17.00

Piektdiena –   9.00 – 17.00

Sestdiena –   9.00 – 15.00

Svētdiena –    brīvdiena

(katra mēneša pēdējā piektdienā – Spodrības diena – lasītaji netiek apkalpoti)

 

 

Bibliotēkas struktūra

Dvietes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Pagasta bibliotēka ir universāla informācijas pakalpojumu sniegšanas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

 

Abonements

 

 

DSC02507

DSC02509

DSC02511

 DSC01868

DSC01872

 

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • Brīvpieejas grāmatu krājums
 • Informācija par krājumu Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogā
 • 4 datoru un interneta izmantošana
 • Bezvadu internets
 • Konsultācijas un apmācības darbā ar informācijas meklēšanu bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos
 • Uzziņas, konsultācijas
 • Jaunākā literatūra;
 • 18 nosaukumu preses izdevumi
 • Tematiskas mapes
 • Novadpētniecības materiāli
 • Literatūras un citas izstādes
 • Starpbibliotēku abonements

Izdevumu, kuru nav Dvietes pagasta  bibliotēkā iespējams pasūtīt no citām Latvijas bibliotēkām izmantojot Starpbibliotēku abonementu (SBA).

 

Bibliotēkā abonētā prese 2017. gadam

         

         Žurnāli:

 • 36,6 C
 • Citādā Pasaule
 • IEVAS Māja
 • IEVAS Stāsti
 • IEVAS Veselība
 • IEVAS Virtuve
 • Ir
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Lata Romāns
 • Leģendas
 • Mājas Viesis
 • Planētas Noslēpumi
 • Patiesā Dzīve
 • Praktiskais Latvietis
 • Praktiskie Rokdarbi
 • Saimniece un specpielikumi

   

     Laikraksti:

 • Latgales Laiks
 • Ilūkstes novada vēstis

      Periodiskie  

  izdevumi   bērniem

 • Avene
 • Ilustrētā Junioriem
 • Mazajam Floristam

 

Katalogi, kartotēkas un datu bāzes

Visās Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamas par brīvu:

Datu bāzes:

 • LetonikaUzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.
 • LursoftLursoft laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.
 • Filmas

Bez maksas var skatīties 70 latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas.

Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā Jūs varat atrast informāciju  par grāmatām, kuras ir Dvietes pagasta bibliotēkā

http://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/home aspx

 

STATISTIKA

2014. gads

2015. gads

2016. gads

Lietotāju skaits

134

144

127

Izsniegums

3617

3483

3931

Apmeklējumu skaits

1803

1803

1429

                   Bibliotēkas krājums uz 01.01.2017.

Skaits

 

Izdevuma tips

 

Fizisko vienību kopskaits

5547

Izdevuma veids

 

Grāmatas

3688

Seriālizdevumi

1851

Audiovizuālie dokumenti

3

Kartogrāfiskie dokumenti

1

Nošu izdevumi

4

Bērnu grāmatas

1178

Mācību grāmatas

20

 

 

Noderīgas www adreses

– Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv
– Ilūkstes novada mājas lapa  www.ilukste.lv
– Kultūras ministrija www.km.gov.lv
– Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv
– v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv
– IS ALISE www.isalise.lv
– Letonika www.letonika.lv
– Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/
– Kultūras karte www.kulturaskarte.lv
– 3TD www.3td.lv
– Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv
– skolu bibliotekāru biedrības mājas lapa – www.lsbb.lv
– interneta kasšu serviss – www.kurtuesi.lv