Dvietes pagasta bibliotēka

Dvietes pagasta bibliotēka

IMG_2281

Adrese:Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

Tālrunis:65475498mob.26409549

e-pasts: bibliotekaEtadviete.lv

Vadītājs:Vencislava  Marcinkevča

 

Lietotāji par datora izdrukām, kā arī kopēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

DVIETES PAGASTA BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS

Pirmdiena    –  brīvdiena

Otrdiena   –   brīvdiena

Trešdiena –    9.00 -17.00

(katra mēneša 3. trešdiena – metodiskā diena – lasītāji netiek apkalpoti)

Ceturtdiena – 9.00 – 17.00

Piektdiena –   9.00 – 17.00

Sestdiena –   9.00 – 15.00

Svētdiena –    brīvdiena

(katra mēneša pēdējā piektdienā – Spodrības diena – lasītaji netiek apkalpoti)

Bibliotēkas struktūra

Dvietes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Pagasta bibliotēka ir universāla informācijas pakalpojumu sniegšanas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

Abonements

DSC02507

DSC02509

DSC02511

 DSC01868

DSC01872

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • Brīvpieejas grāmatu krājums
 • Informācija par krājumu Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogā
 • 4 datoru un interneta izmantošana
 • Bezvadu internets
 • Konsultācijas un apmācības darbā ar informācijas meklēšanu bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos
 • Uzziņas, konsultācijas
 • Jaunākā literatūra;
 • 18 nosaukumu preses izdevumi
 • Tematiskas mapes
 • Novadpētniecības materiāli
 • Literatūras un citas izstādes
 • Starpbibliotēku abonements

Izdevumu, kuru nav Dvietes pagasta  bibliotēkā iespējams pasūtīt no citām Latvijas bibliotēkām izmantojot Starpbibliotēku abonementu (SBA).

Bibliotēkā abonētā prese 2018. gadam

         

        Žurnāli:

 • 36,6 C
 • Citādā Pasaule
 • IEVAS Māja
 • IEVAS Stāsti
 • IEVAS Veselība
 • IEVAS Virtuve
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Lata Romāns
 • Leģendas
 • Mājas Viesis
 • Patiesā Dzīve
 • Praktiskais Latvietis
 • Praktiskie Rokdarbi
 • Saimniece un specpielikumi
   

    Laikraksti:

·         Latgales Laiks

·         Ilūkstes novada vēstis

 

    Periodiskie   

  izdevumi   bērniem

·         Avene

·         Ilustrētā Junioriem

·         Mazajam Floristam

Katalogi, kartotēkas un datu bāzes

Visās Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamas par brīvu:

Datu bāzes:

 • LetonikaUzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.
 • LursoftLursoft laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.
 • Filmas

Bez maksas var skatīties 70 latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas.

Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā Jūs varat atrast informāciju  par grāmatām, kuras ir Dvietes pagasta bibliotēkā

http://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/home aspx

STATISTIKA

  2015. gads 2016. gads 2017. gads
Lietotāju skaits 144 127 144
Izsniegums 3483 3931 5454
Apmeklējumu skaits 1803 1429 1552

Bibliotēkas krājums uz 01.01.2018.

  Skaits
Izdevuma tips
Fizisko vienību kopskaits 5184
Izdevuma veids
Grāmatas 3742
Seriālizdevumi 1433
Audiovizuālie dokumenti 3
Kartogrāfiskie dokumenti 1
Nošu izdevumi 4
Bērnu grāmatas 1110
Mācību grāmatas 18

                  

 

Noderīgas www adreses

– Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv
– Ilūkstes novada mājas lapa  www.ilukste.lv
– Kultūras ministrija www.km.gov.lv
– Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv
– v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv
– IS ALISE www.isalise.lv
– Letonika www.letonika.lv
– Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/
– Kultūras karte www.kulturaskarte.lv
– 3TD www.3td.lv
– Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv
– skolu bibliotekāru biedrības mājas lapa – www.lsbb.lv
– interneta kasšu serviss – www.kurtuesi.lv