Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka

INCB bilde

Adrese: Brīvības iela 12 (3.stāvs), Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālr. 65462435, 28603144

e-pasts:  bibliotekaEtailukste.lv

Bibliotēkas direktore: Ināra Valpētere

 

Lietotāji par datora izdrukām, kā arī kopēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas nolikumu skatīt šeit.

Ilūkstes novada centrālās  bibliotēkas un tās struktūrvienību profesionālās ētikas kodekss

 

 • Darba laiks.
  Pirmdiena Brīvdiena
  Otrdiena 1100 – 1800
  Trešdiena 1100 – 1800
  Ceturtdiena 1100 – 1800
  Piektdiena 1100 – 1800
  Sestdiena 1000 – 1700
  Svētdiena Brīvdiena
  Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)
  Katra mēneša trešā trešdiena- metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

 

Bibliotēkā Jūs apkalpos

Lasītavā                            Gaņa Rošāne

Abonementā                    Olga Šaršūne

 

Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas pakalpojumi

Grāmatu vai citu izdevumu rezervēšana internetā

3td e-GRĀMATU bibliotēka

 

   Pateicoties Bila & Melindas Geitsu fonda un Latvijas valsts līdzfinansējumam 2008. gadā visas Latvijas bibliotēkas, arī Ilūkstes novada centrālā bibliotēka, saņēma jaunus datorus, kopētāju, un uzlabotu bezvadu internetu. Paralēli tam bibliotekāri apguva 160 stundu apmācību kursu, kur papildināja savas zināšanas par informācijas tehnoloģijām, internetu, elektronisko parakstu, lasītāju motivēšanu,  inovatīvām darbībām bibliotēkā, efektīvam pasniegšanas metodēm  un mūžizglītību.

 

bils

 

Portāls grāmatmīļiem

Izveidots portāls www.ibook.lv, kas darbojas kā starpnieks starp grāmatas pārdevēju un pircēju. Jaunajā portālā jebkurš bez maksas var pievienot grāmatu, kuru vēlas samainīt, pārdot vai iegādāties.

 

 

Statistika

Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas darba rādītāji par 2021. gadu

Lasītāju skaits Apmeklējums Izsniegums Bibliotēkas fonds Uzziņas un konsultācijas
550 4526 16617 14976 155

 

 Krājums

 2022.gada sākumā bibliotēkas fonds sastādīja 14976 vienības:

 • Grāmatas 12725 vienības
 • Seriālizdevumi 2142 vienības
 • Audiovizuālie dokumenti 71 vienības
 • Kartogrāfiskie dokumenti 6 vienības
 • Nošu izdevumi 19 vienības
 • Pārējie dokumenti 1 vienība
 • Elektroniskie dokumenti 12 vienības

 

Sadalījums pa valodām :

 • Latviešu valodā – 10719vienības
 • Krievu valodā –     4195 vienības
 • Svešvalodās –            62vienības

 

 1. gadā bibliotēka abonē 4 avīzes un 23 žurnālus latviešu un krievu valodā. Sarakstu skatīt ŠEIT

 

 

Struktūra

Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas nolikums

Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību izmantošanas noteikumi

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv

Latgales centrālā bibliotēka www.lcb.lv

Līvānu novada centrālā bibliotēka      http://www.livanub.lv

Līvānu un Ilūkstes koptakalogs    https://livani.biblioteka.lv

Augšdaugavas novada bibliotēku kopkatalogs       https://naujene.biblioteka.lv

 Ilūkstes administrācijas  mājas lapa   https://www.ilukste.lv

Kultūras ministrija www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

v/a Kultūras informācija sistēmas    www.kis.gov.lv

Bibliotēku informācija sistēma ALISE    https://www.tietoevry.com

Letonika www.letonika.lv

Latvijas Bibliotēku portāls      https://www.biblioteka.lv

Latvijas Kultūras datu portāls     https://kulturasdati.lv

e-grāmatu bibliotēka         https://www.3td.lv

Augšdaugavas novada mājas lapa     https://www.augsdaugavasnovads.lv

 

 

Katalogi, kartotēkas un datu bāzes

Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā lasītāji var izmantot šādus katalogus :

Elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem.

 

Datu bāzes:

  • Letonika
   Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.
  • Lursoft
   Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.
  • Filmas

Bez maksas var skatīties 70 latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas.

 

 BibliotēkasSkip to content