Ilūkstes novada Centrālā bibliotēka

INCB bilde

Adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālr./fakss: 65462435, fakss: 65462435   mob. 28603144

e-pasts:  ilukstesbibliotekaEtainbox.lv, novadabibliotekaEtailukste.lv

Bibliotēkas direktore: Ināra Valpētere

 

Bibliotēka ar saviem pakalpojumiem veicina informācijas pieejamību sabiedrībai. Bibliotēku likums paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas. Ilūkstes novada centrālā bibliotēka piedāvā šādus pakalpojumus.

 

Lietotāji par datora izdrukām, kā arī kopēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas nolikumu skatīt šeit.

Ilūkstes novada centrālās  bibliotēkas un tās struktūrvienību profesionālās ētikas kodekss

 

 • Darba laiks.
  Pirmdiena Brīvdiena
  Otrdiena 1100 – 1800
  Trešdiena 1100 – 1800
  Ceturtdiena 1100 – 1800
  Piektdiena 1100 – 1800
  Sestdiena 1000 – 1700
  Svētdiena Brīvdiena
  Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)
  Katra mēneša trešā trešdiena- metodiskā diena (lasītājus neapkalpo)

 

Bibliotēkā Jūs apkalpos

Lasītavā                            Gaņa Rošāne

Abonementā                    Olga Šaršūne

 

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas pakalpojumi

   Pateicoties Bila & Melindas Geitsu fonda un Latvijas valsts līdzfinansējumam 2008. gadā visas Latvijas bibliotēkas, arī Ilūkstes novada centrālā bibliotēka, saņēma jaunus datorus, kopētāju, un uzlabotu bezvadu internetu. Paralēli tam bibliotekāri apguva 160 stundu apmācību kursu, kur papildināja savas zināšanas par informācijas tehnoloģijām, internetu, elektronisko parakstu, lasītāju motivēšanu,  inovatīvām darbībām bibliotēkā, efektīvam pasniegšanas metodēm  un mūžizglītību.

 

bils

 

Portāls grāmatmīļiem

Izveidots portāls www.ibook.lv, kas darbojas kā starpnieks starp grāmatas pārdevēju un pircēju. Jaunajā portālā jebkurš bez maksas var pievienot grāmatu, kuru vēlas samainīt, pārdot vai iegādāties.

 

 

Statistika

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas darba rādītāji par 2020.gadu

Lasītāju skaits Apmeklējums Izsniegums Bibliotēkas fonds Uzziņas un konsultācijas
577 4722 16625 14895

 

 Krājums

 2021.gada sākumā bibliotēkas fonds sastādīja 14895 vienības:

 • Grāmatas 12612 vienības
 • Seriālizdevumi 2176 vienības
 • Audiovizuālie dokumenti 70 vienības
 • Kartogrāfiskie dokumenti 6 vienības
 • Nošu izdevumi 19 vienības
 • Elektroniskie dokumenti 12 vienības

Sadalījums pa valodām :

 • Latviešu valodā – 10631vienības
 • Krievu valodā –     4202vienības
 • Svešvalodās –            62vienības

 

2021.gadā bibliotēka abonē 5 avīzes un 22 žurnālus latviešu un krievu valodā. Šeit

 

Struktūra

Ilūkstes novada Centrālās bibliotēkas nolikums

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību izmantošanas noteikumi

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv

Latgales centrālā bibliotēka www.lcb.lv

Ilūkstes novada mājas lapa  www.ilukste.lv

Kultūras ministrija www.km.gov.lv

Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv

IS ALISE www.isalise.lv

Letonika www.letonika.lv

Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/

Kultūras karte www.kulturaskarte.lv

3TD www.3td.lv

Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv

 

Katalogi, kartotēkas un datu bāzes

Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā lasītāji var izmantot šādus katalogus :

Elektroniskajā kopkatalogā pieejama informācija par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību krājumos esošajiem iespieddarbiem un citiem informācijas nesējiem.

Kartotēkas:

 • novadpētniecības ,
 • dzejoļu

 

Datu bāzes:

  • Letonika
   Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.
  • Lursoft
   Lursoft laikrakstu bibliotēka ir vissapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.
  • Filmas

Bez maksas var skatīties 70 latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas.

 

 Bibliotēkas