Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

 

Adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālrunis: 65462302, 29763159

e-pasts:  bernu.biblioteka@ilukste.lv

Vadītāja: Ingrīda Strode

Bibliotēkā Jūs apkalpos:

Bibliotēkas vadītāja Ingrīda Strode

Bibliotekāre Skaidrīte Azarstarpe

  

     

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka tika atvērta 1954. gada 15. jūlijā ar nosaukumu – Ilūkstes rajona bērnu bibliotēka. 60. pastāvēšanas gados bibliotēkai ir bijuši dažādi statusi: no 1963. gada līdz 1976. gadam – Daugavpils rajona bērnu bibliotēka , no 1977. gada līdz 1982. gadam – Daugavpils rajona centrālā bērnu bibliotēka, no 1982. gada līdz 1994. gadam – Daugavpils rajona centrālās bibliotēkas rajona bērnu filiāle, no 1994. gada – Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka.

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka ir Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas struktūrvienība , kas nodrošina bērnu, pusaudžu un jauniešu informācijas, kultūras, izglītības un izklaides vajadzības. Bibliotēka sniedz pakalpojumus novada 1.-9. klašu skolēniem, veic pirmsskolas vecuma bērnu iesaistīšanu bibliotēkā, sniedz pakalpojumus skolu pedagogiem un bērnu vecākiem. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto arī vidusskolēni, augstskolu studenti un citas lasītāju grupas.

Bibliotēku likums  paredz, ka pašvaldību finansēto bibliotēku pamatpakalpojumi lietotājiem ir pieejami bez maksas.

Līvānu un Ilūkstes bibliotēku kopkatalogā var meklēt grāmatu un citu iespieddarbu aprakstus, kas atrodas Ilūkstes novada bibliotēku krājumos. Bibliotēkā no 2014. gada sākta grāmatu elektroniskā pasūtīšana, rezervēšana un pagarināšana internetā. Grāmatu elektroniskā rezervēšana ( pamācība )

No 2019. gada 6. janvāra Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA „Tieto Latvija” sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne ABC” pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem visā Latvijā piedāvā jaunu pakalpojumu, nodrošinot iespēju bez maksas lasīt latviešu autoru e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.

Pakalpojums 3td e-GRĀMATU bibliotēka   ir pieejams tikai reģistrētiem bibliotēku lasītājiem.

 

Lasītāju apkalpošanas laiks:

Pirmdiena 10:00 -17:00
Otrdiena 10:00 -17:00
Trešdiena 10:00 -17:00
Ceturtdiena 10:00 -17:00
Piektdiena 10:00 -17:00
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena           Brīvdiena
Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena ( lasītājus neapkalpo )

 

Statistika:

2020.gads 2021. gads 2022. gads
Lietotāju kopskaits 425 435 461
Izsniegums 7635 8624 10337
Apmeklējumu skaits 3003 3273 3951

 

Krājums: 2023. gada sākumā bibliotēkas fonds sastādīja 7395 vienības:

Izdevumu veidi:

 • Grāmatas 6831 vienības
 • Seriālizdevumi 476 vienības
 • Audiovizuālie dokumenti 40 vienības
 • Kartogrāfiskie dokumenti 10 vienības
 • Nošu izdevumi 28 vienības
 • Pārējie dok. vienības

Izdevumu valoda:

 • Latviešu valodā 6849 vienības
 • Krievu valodā 512 vienības
 • Citās valodās 34 vienības

 

2023. gadā abonētie preses izdevumi:

Laikraksti:

 • Diena
 • Latgales Laiks
 • Kas Jauns Avīze

Žurnāli:

 • Ucipuci
 • Pūcīte
 • Zaķēns Ziķeris
 • Spicīte
 • Avenīte
 • Baltais Valis
 • Ķipars
 • Ilustrētā Junioriem Mini
 • Ilustrētā Junioriem
 • Avene
 • Ilustrētā Zinātne
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Leģendas
 • Mans Mazais
 • Ir
 • Ievas Virtuve
 • Dārza Pasaule
 • 100 Labi Padomi
 • Praktiskais Latvietis
 • Patiesā dzīve
 • Lauku Māja

 

 

 

Abonements 1. – 9. klašu skolēniem 

 • Literatūra bērniem un jauniešiem
 • Lasītāju reģistrācija un grāmatu izsniegšana uz mājām (grāmatas tiek izsniegtas lietošanai uz 1 mēnesi)
 • DVD ierakstu izsniegšana uz mājām (DVD ieraksti tiek izsniegti lietošanai uz 1 nedēļu)
 • Starpbibliotēku abonements (SBA)
 • Tematiskās izstādes, informācija par jaunāko literatūru

 

 

Lasītava

 • Periodiskie izdevumi bērniem, jauniešiem, skolotājiem un vecākiem (žurnāli un laikraksti tiek izsniegti lietošanai uz 1 nedēļu)
 • Vispārējo uzziņu izdevumu fonds: enciklopēdijas, vārdnīcas, pieprasītākā nozaru literatūra
 • Uzziņu sniegšana
 • Tematiskās izstādes, bibliotekārās stundas, konkursi, radošās nodarbības lasīšanas veicināšanai
 • Novadpētniecības mapes
 • Datu bāzes, elektronisko katalogu
 • Audiovizuālie materiāli (CD)
 • Datoru un bezmaksas interneta lietošana
 • Automatizēto darbavietu izmantošana (1 dators)
 • Wi-Fi
 • Filmas portālā filmas.lv

 

Ir pieejama apjomīga filmu kolekcija DVD formātā „Latvijas filmu izlase”

Grāmatu, periodisko izdevumu, CD, DVD un citu izsniegto materiālu atdošanas termiņu var pagarināt bibliotēkas lietotājs kam ir piešķirti autorizācijas datiem e-katalogā privāti, ierodoties bibliotēkā vai pa telefonu 65462302, 28350653

 

Katalogi, kartotēkas un datu bāzes

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā lasītāji var izmantot:

Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku elektronisko katalogu  http://alise.livanub.lv/Alise/lv/7/home.aspx

 

Novadpētniecības resursus

https://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=mt&op0=%3C%3E&val0=o&addCriteriaBop=AND&c=2

 

 

Datu bāzes

Letonika
Uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju – Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

Lursoft
Lursoft laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākiem numuriem, abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.

www.filmas.lv – šeit ir visplašākā un precīzākā datu bāze par Latvijas filmām – sadaļā FILMU KATALOGS atrodamas ziņas par vairāk nekā 2500 filmām, kas uzņemtas Latvijā kopš 1920. gada. Gandrīz 100 no šīm filmām iespējams bez maksas noskatīties datorā kādā no 874 Latvijas publiskajām bibliotēkām, filmu saraksts pamazām tiek papildināts.

 

Noderīgas saites:

 

 Skip to content