Struktūra

Ilūkstes pilsētas centrālās bibliotēkas struktūra

Lasītava

 

Jebkuram bibliotēkas apmeklētājam un interesentam ir iespēja nepiereģistrējoties lasīt jaunākos laikrakstus un žurnālus uz vietas lasītavā. Lasītavā pieejamas enciklopēdijas, rokasgrāmatas, vārdnīcas un cita uzziņu literatūra, kā arī periodika – Periodika 2023.gadā, 2023.gadā bibliotēka abonē 4 avīzes un 24 žurnālus latviešu un krievu valodā.

     Lasītavā pieejamās grāmatas uz mājām neizsniedz. Periodiskos izdevumus bibliotēka glabā: žurnālus – 5 gadus, avīzes 3 gadus.

    Lasītavā var izmantot novadpētniecības materiālus, kartotēkas, tematiskās mapes 

Viena no bibliotēkas jomām ir novadpētniecība. Katram novadam, pagastam un ciemam ir sava seja, tikai šai vietai piemītošas raksturīgas iezīmes: sava daba, sava vēsture, ļaudis un tradīcijas. Bibliotēka ir tā vieta kur vāc, apkopo un popularizē savāktos materiālus par savu dzimto pusi.

Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka ir savākusi un apkopojusi materiālus par Ilūkstes pilsētas skolām, sadzīves pakalpojumu kombinātu, barikāžu laiku Ilūkstes novadā, aptieku un slimnīcas vēsturi, par 1.Pasaules  karu Ilūkstē.

 • Ilūkstes 1.vidusskola
 • Ilūkstes Sadraudzības vidusskola
 • Ilūkstes sadzīves pakalpojumu kombinātu
 • Barikāžu laiku Ilūkstes novadā
 • Aptieku vēsture
 • Medicīnas pirmsākumi Ilūkstē
 • Reiz Ilūkstē….
 • 1.Pasaules karš un Ilūkste

Visi prezentācijas materiāli ir apkopoti un saglabāti diskos un tie tiek izsniegti uz mājām.

 

     Lasītavā pieejams 1 dators un bezmaksas Wi-Fi.
 

Abonements

Abonementā tiek piedāvāts  11850 liels grāmatu fonds, grāmatas tiek izsniegtas uz mājām tiem lasītājiem, kas ir reģistrējušie bibliotēkā kā lasītāji. Apkalpojam Ilūkstes un novada iedzīvotājus, kā arī jebkuru, kas apmeklē bibliotēku.

* Lai piereģistrētos bibliotēkā par lasītāju nepieciešama pase vai ID karte.

* Lasītājs iepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās izmantošanas kārtība Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās.

* Pieejams grāmatu fonds latviešu, krievu un angļu valodās. Izglītojoša, informējoša un izklaidējoša literatūra dažādām gaumēm.

* Grāmatu lietošanas termiņš – 28 dienas.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kur mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Izdevumu, kuru nav Ilūkstes pilsētas centrālajā bibliotēkā iespējams pasūtīt no citām Latvijas bibliotēkām izmantojot Starpbibliotēku abonementu (SBA).

Starpbibliotēku abonementa (SBA) izmantošanas noteikumi

Jaunākās grāmatas

 * Grāmatu lietošanas termiņu var pagarināt ierodoties bibliotēkā, vai arī pa telefonu  65462435, 28603144

* Grāmatas Jūs atradīsiet Ilūkstes novada elektroniskajā kopkatalogā http://alise.livanub.lv/Alise/lv/7/home.aspx

* Novadpētniecības resursus skatīt šeit

 

Noderīgas saites internetā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas e-resursi:

 • Digitālā bibliotēka “LETONICA”: https://www.lnb.lv/lv/digitala-biblioteka
 • ZUDUSĪ LATVIJA: http://www.zudusilatvija.lv/
 • VĒSTURISKO KARŠU PĀRLŪKOŠANA (Portāls piedāvā jaunas iespējas Latvijas karšu izpētei: vēsturisko karšu meklēšanu, atlasi un pētīšanu, vietvārdu un adrešu meklēšanu, laukumu un attālumu mērīšanu un vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem. Karšu portālā ir iekļautas kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām – senās Livonijas kartes, Latvijas vēsturiskās topogrāfiskās kartes, pirmās kartes latviešu valodā, pirmās Latvijas neatkarības laikā izdotās kartes un pilsētu plāni.): http://kartes.lndb.lv/
 • LASĀMKOKS (Elektroniskā bibliotēka bērniem. Lasāmkoks piedāvā interaktīvu vidi. Portāls veidots kā interaktīvs komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka 4 dažādām vecuma grupām, kurā var gan lasīt grāmatas, gan aprakstus par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem un skatīties animācijas filmiņas. Tāpat portāls sniedz aktuālu informāciju par pasākumiem, saistītiem ar bērnu literatūru un lasīšanas veicināšanu. Katrai vecuma grupai – pirmsskolas vecuma bērni, jaunākā skolas vecuma bērni, pusaudži, pieaugušie – ir atšķirīgs, bērnu grāmatu mākslinieka Reiņa Pētersona izstrādāts dizains.
  Portālu veido LNB bērnu literatūras centrs.): https://lasamkoks.lv/
 • GRĀMATU PORTĀLS (Kultūrvēsturiskas grāmatas digitālā formā. Grāmatu portālā ir iekļauti aptuveni 6000 grāmatu – vairāk kā 1,5 miljonu lappušu – gan Latvijas, gan trimdas izdevumu. Tās ir kultūrvēsturiski nozīmīgas grāmatas, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasītas, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī.): http://gramatas.lndb.lv/
 • PERIODIKAS PORTĀLS (Meklē un lasi vēsturiskos laikrakstus un žurnālus! Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Tie ir izdevumi, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasīti, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī — daži laikraksti ir nolietoti, citiem cauri var redzēt druku no otras puses, un ne visas publikācijas var precīzi atpazīt automātiskā režīmā. Iesaisties digitālās bibliotēkas veidošanā un labo pamanītās kļūdas! ): http://www.periodika.lv/Skip to content