Dvietes pagasta bibliotēka

Dvietes pagasta bibliotēka,

Adrese:Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5441

Tālrunis: mob.26409549

e-pasts:    biblioteka@dviete.lv

Vadītājs:Vencislava  Marcinkevča

 

Lietotāji par datora izdrukām, kā arī kopēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

 

DARBA LAIKS VASARAS MĒNEŠOS

 

OTRDIENA                  9.00 – 16.30

TREŠDIENA               9.00 – 16.30

CETURTDIENA            9.00 – 16.30

PIEKTDIENA               9.00 – 16.30

 

SESTDIENA, SVĒTDIENA, PIRMDIENA – BRĪVDIENA

 

DVIETES PAGASTA BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS

Pirmdiena    –  brīvdiena

Otrdiena   –   brīvdiena

Trešdiena –    9.00 -17.00

(katra mēneša 3. trešdiena – metodiskā diena – lasītāji netiek apkalpoti)

Ceturtdiena – 9.00 – 17.00

Piektdiena –   9.00 – 17.00

Sestdiena –   9.00 – 15.00

Svētdiena –    brīvdiena

(katra mēneša pēdējā piektdienā – Spodrības diena – lasītaji netiek apkalpoti)

Bibliotēkas struktūra

Dvietes pagasta bibliotēka ir Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas struktūrvienība. Pagasta bibliotēka ir universāla informācijas pakalpojumu sniegšanas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu visiem novada iedzīvotājiem.

Abonements

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • Brīvpieejas grāmatu krājums
 • Informācija par krājumu Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogā
 • 4 datoru un interneta izmantošana
 • Bezvadu internets
 • Konsultācijas un apmācības darbā ar informācijas meklēšanu bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos
 • Uzziņas, konsultācijas
 • Jaunākā literatūra;
 • 18 nosaukumu preses izdevumi
 • Tematiskas mapes
 • Novadpētniecības materiāli
 • Literatūras un citas izstādes
 • Starpbibliotēku abonements

Izdevumu, kuru nav Dvietes pagasta  bibliotēkā iespējams pasūtīt no citām Latvijas bibliotēkām izmantojot Starpbibliotēku abonementu (SBA).

 

Bibliotēkā abonētā prese 2021. gadam

         

        Žurnāli:

 • ASTES
 • IEVA
 • IEVAS STĀSTI
 • IEVAS VESELĪBA
 • IEVAS VIRTUVE
 • ILUSTRĒTĀ PASAULES VĒSTURE
 • LEĢENDAS
 • MĀJAS VIESIS
 • NOSLĒPUMI UN FAKTI
 • PATIESĀ DZĪVE
 • PĒRLE
 • PRAKTISKAIS LATVIETIS
 • PRAKTISKIE ROKDARBI + pielikumi
 • SAIMNIECE un pielikumi
 • VAKARA ROMĀNS

 

   

    Laikraksti:

·         LATGALES LAIKS

·         ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

·         IEVAS PADOMU AVĪZE

 

    Periodiskie   

  izdevumi   bērniem

·         AVENE

·         ILUSTRĒTĀ JUNIORIEM

 

Katalogi, kartotēkas un datu bāzes

Visās Latvijas publiskajās bibliotēkās pieejamas par brīvu:

Datu bāzes:

 • LetonikaUzziņu un tulkošanas sistēma internetā, ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes. Letonika ir abonēšanas tipa pakalpojums, bibliotēkas lietotājiem bezmaksas.
 • LursoftLursoft laikrakstu bibliotēka ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu publikāciju krājums bibliotēkā, kas ik dienas ir papildināts ar simtiem jaunu publikāciju no laikraksta jaunākiem numuriem.
 • Filmas

Bez maksas var skatīties 70 latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas.

Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā Jūs varat atrast informāciju  par grāmatām, kuras ir Dvietes pagasta bibliotēkā

http://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/home aspx

 

STATISTIKA

2020. gads
  Lietotāju skaits 146
  Izsniegums 4767
  Apmeklējumu skaits 1765

                

    BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS UZ 01.01.2021

Skaits
Izdevuma tips
Fizisko vienību kopskaits 4979
Izdevuma veids
Grāmatas 3642
Seriālizdevumi 1328
Audiovizuālie dokumenti 3
Kartogrāfiskie dokumenti 3
Nošu izdevumi 2
Bērnu grāmatas 1094

Noderīgas www adreses

– Latvijas Nacionālā bibliotēka www.lnb.lv
– Ilūkstes novada mājas lapa  www.ilukste.lv
– Kultūras ministrija www.km.gov.lv
– Valsts Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv
– v/a Kultūras informācija sistēmas www.kis.gov.lv
– IS ALISE www.isalise.lv
– Letonika www.letonika.lv
– Latvijas Bibliotēku portāls  www.biblioteka.lv/
– Kultūras karte www.kulturaskarte.lv
– 3TD www.3td.lv
– Latvijas kultūras portāls www.kultura.lv
– skolu bibliotekāru biedrības mājas lapa – www.lsbb.lv
– interneta kasšu serviss – www.kurtuesi.lv