Eglaines pagasta bibliotēka

Eglaines pagasta bibliotēka

   Adrese: Stendera iela 7, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV 5444

Kontakttālrunis: 26529290

E-pasts: biblioteka@eglaine.lv

Bibliotēkas vadītāja: Ona Hohlova

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, kultūras namu un  pastu.

Bibliotēka 2003.gada 9.oktobrī reģistrēta bibliotēku reģistrā (BLB0077)

Bibliotēkas darbība:

Bibliotēkas misija – kļūt par klientorientētu bibliotēku, kas nodrošina operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pagasta vēstures mantojuma saglabāšanu.

 

Bibliotēka lasītājus apkalpo:

Eglaines pagasta bibliotēka Stendera iela 7, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV 5444 Ona Hohlova 26529290 biblioteka@eglaine.lv P.-8.00-12.00, 12.30-16.30
O.-8.00-12.00, 12.30-17.30
T.-8.00-12.00, 12.30-16.30
C.-8.00-12.00, 12.30-16.30
P.-8.00-12.00, 12.30-15.30
S.– slēgts
Sv.-  slēgts

 

Eglaines pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam. Bibliotēku finansē Ilūkstes novada pašvaldība. Pirmais ieraksts par bibliotēku inventāra grāmatā – 1945. gada 8. janvārī (Lašu pagasts, Ilūkstes apriņķis, Eglaines ciema padome).

1960. – 1993.gados par bibliotēkas vadītāju strādāja Anna Turajeva. No 1993. gada bibliotēkā sāk strādāt Ona Hohlova. Bibliotēkai izveidojušās savas tradīcijas, skolēniem tiek rīkoti dažādi pasākumi („Bērnu žūrija”, „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, „Dzejas dienas”, ekskursijas utml.), kuru laikā apmeklētājiem izklaides veidā ir iespējams iegūt informāciju dažādos jautājumos.

Statistika

Eglaines pagasta bibliotēkas darba rādītāji:

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lietotāju skaits 253 246 229 184 199 157
Grāmatu fonds 4606 4566 4369 4506 4462 4317
Apmeklējumu skaits 3122 2973 3090 1689 1749 1712
Izsniegums 7408 6098 5052 3726 4266 3707
Projektizstrāde 1 1 1 1 1 1

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas:

 • Reģistrēšanās, lasītāja kartes numura piesaiste
 • Elektroniskā lasītāju apkalpošana
 • Divas datorizētas vietas ar interneta pieslēgumu
 • Brīvpieejas krājums
 • Grāmatu, žurnālu un laikrakstu lasīšana uz vietas
 • Grāmatu, žurnālu un laikrakstu izsniegšana uz mājām (lasītājiem ar deklarētu dzīvesvietu)
  • latviešu un cittautu daiļliteratūra
  • zinātņu nozaru literatūra
  • periodiskie izdevumi (3 laikraksti un 11 žurnāli)
 • Informācijas meklējumsistēmas (katalogu, utml.), elektronisko datu bāzu  izmantošana un uzziņu saņemšana
 • Izdevumu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana (grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana pieteikties pa tālr. 26529290 vai pa e-pastu: biblioteka@eglaine.lv
 • Novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājums
 • Bibliotēku lasīšanu un literatūras popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiskie pasākumi)
 • Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām (pieteikties pa tālr. 26529290 vai pa e-pastu: biblioteka@eglaine.lv
 • Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA)- grāmatu, žurnālu, rakstu, DVD pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta pakalpojumus apmaksā lietotājs)
 • Elektroniskais katalogs ALISE. Grāmatas Jūs atradīsiet Ilūkstes pilsētas elektroniskajā kopkatalogā https://livani.biblioteka.lv
 • Apmācības un konsultācijas (apmācības informācijas meklēšanā datubāzēs un citos interneta resursos pieteikties klātienē vai pa tālr. 26529290 un pa e-pastu: biblioteka@eglaine.lv
 • Lasītāju apkalpošana mājās (apkalpošana mājās, ja slimības vai ierobežotas pārvietošanās dēļ, lasītājs nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus)
 • Bezmaksas interneta pieeja. Informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma: www.letonika.lv; www.lursoft.lv
 • www.filmas.lv: tikai bibliotēkā var skatīties latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas
 • Laikrakstu lasīšana internetā: www.news.lv
 • WiFi pieslēgums

 

Bibliotēkā abonētā periodika 2023.gadam

 

Laikraksti:

Латвийские Вести

Лечебные письма

МК-Латвия

Žurnāli:

Mājas Viesis

Mans Dārzs

Ievas Veselība

Ievas Stāsti

100 labi padomi

Vakara Romāns

Leģendas

Astes

Ilustrētā junioriem

Лилит

Открыто

Jaunāko grāmatu apskats ŠEITSkip to content