Eglaines pagasta bibliotēka

Eglaines pagasta biblotēka

   Adrese: Stendera iela 7, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV 5444

Kontakttālrunis: 26529290

E-pasts: biblioteka@eglaine.lv,    egl_bibl@inbox.lv

Bibliotēkas vadītāja: Ona Hohlova

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, kultūras namu un  pastu.

Bibliotēka 2003.gada 9.oktobrī reģistrēta bibliotēku reģistrā (BLB0077)

Bibliotēkas darbība:

Bibliotēkas misija – kļūt par klientorientētu bibliotēku, kas nodrošina operatīvus un kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pagasta vēstures mantojuma saglabāšanu.

 

Bibliotēka lasītājus apkalpo:

Pirmdien 8.00 – 12.00       13.30 – 16.30
Otrdien 8.00 – 12.00      13.30 – 17.30
Trešdien 8.00 – 12.00         13.30 – 16.30

Katra mēneša trešā trešdiena – Metodiskā diena

Ceturtdien 8.00 – 12.00      13.30 – 16.30

Baltmuižas grāmatu izsniegšanas punkta darba laiks:

Katrā mēneša 1. un 3. ceturtdienā

no 14.30 – 16.30

Piektdien 8.00 – 12.00      13.30 – 15.30

Katra mēneša pēdējā piektdiena –

Spodrības diena

Sestdien brīvdiena
Svētdien brīvdiena

 

Eglaines pagasta bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam. Bibliotēku finansē Ilūkstes novada pašvaldība. Pirmais ieraksts par bibliotēku inventāra grāmatā – 1945. gada 8. janvārī (Lašu pagasts, Ilūkstes apriņķis, Eglaines ciema padome).

1960. – 1993.gados par bibliotēkas vadītāju strādāja Anna Turajeva. No 1993. gada bibliotēkā sāk strādāt Ona Hohlova. Bibliotēkai izveidojušās savas tradīcijas, skolēniem tiek rīkoti dažādi pasākumi („Bērnu žūrija”, „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, „Dzejas dienas”, ekskursijas un t.l.), kuru laikā apmeklētājiem izklaides veidā ir iespējams iegūt informāciju dažādos jautājumos.

Statistika

Eglaines pagasta bibliotēkas darba rādītāji:

2016 2017 2018 2019 2020
Lietotāju skaits 264 253 246 229 184
Grāmatu fonds 4492 4606 4566 4369 4506
Apmeklējumu skaits 3490 3122 2973 3090 1689
Izsniegums 9714 7408 6098 5052 3726
Projektizstrāde 1 1 1 1 1

 

 

Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bez maksas:

 • Reģistrēšanās, lasītāja kartes izsniegšana
 • Elektroniskā lasītāju apkalpošana
 • Piecas datorizētas vietas ar interneta pieslēgumu
 • Brīvpieejas krājums
 • Grāmatu, žurnālu un laikrakstu lasīšana uz vietas
 • Grāmatu, žurnālu un laikrakstu izsniegšana uz mājām (lasītājiem ar deklarētu dzīvesvietu)
  • latviešu un cittautu daiļliteratūra
  • zinātņu nozaru literatūra
  • periodiskie izdevumi (2 laikraksti un 13 žurnāli)
 • Informācijas meklējumsistēmas (katalogu, utm.) un elektronisko datu bāzu (lokālo, interneta) izmantošana, adresālo, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu saņemšana
 • Izdevumu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana (grāmatu un citu materiālu rezervēšana un nodošanas termiņa pagarināšana pieteikties pa tālr. 26529290 vai pa e-pastu egl_bibl@inbox.lv)
 • Novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājums
 • Bibliotēku lasīšanu un literatūras popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiski pasākumi)
 • Uzziņas un konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām (pieteikties pa tālr. 26529290 vai pa e-pastu egl_bibl@inbox.lv)
 • Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi (SBA)- grāmatu, žurnālu, rakstu, DVD pasūtīšana no citām bibliotēkām (pasta pakalpojumus apmaksā lietotājs)
 • Elektroniskais katalogs ALISE. Jaunākās grāmatas Jūs atradīsiet elektroniskajā katalogā: www.livani.biblioteka.lv
 • Apmacības un konsultācijas (apmācības informācijas meklēšanā datubāzēs un citos interneta resursos pieteikties klātienē vai pa tālr. 26529290 un pa e-pastu egl_bibl@inbox.lv)
 • Lasītāju apkalpošana mājās (apkalpošana mājās, ja slimības vai ierobežotas pārvietošanās dēļ, lasītājs nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus)
 • Bezmaksas interneta pieeja. Informācijas, tulkošanas un meklēšanas sistēma: www.letonika.lv; www.lursoft.lv
 • www.filmas.lv: tikai bibliotēkā var skatīties latviešu filmas: mākslas, dokumentālās un multfilmas
 • Laikrakstu lasīšana internetā: www.news.lv
 • WiFi pieslēgums

 

Maksas pakalpojumi:

Lietotāji par datora izdrukām, attēla un teksta kopēšanu , skenēšanu norēķinās pēc Ilūkstes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem(Maksas pakalpojumu veidi un cenas ir apstiprināti ar Ilūkstes novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.375 (Nr.8.,48.&).

 

Bibliotēkā abonētā periodika 2021.gadam

 

Laikraksti:

Латвийские Вести

Лечебные письма

Žurnāli:

Mājas Viesis

Ievas Dārzs

Ieva

Ievas Veselība

Ievas Stāsti

100 labi padomi

Lauku Māja

Vakara Romāns

Astes

Ilustrētā junioriem

Padoms Rokā

Лилит

Патрон

Jauno GRĀMATU APSKATS