Bērnu un jauniešu centrs

        Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra filozofija paredz konkurētspējīgas, harmoniskas personības veidošanos mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Raiņa ielā 33A

LV-5447, Ilūkste

  1. 65462580, m.t.28384018

e-pasts:ilukstesbjc@inbox.lv

Direktore: Vanda Rimša

Ilūkstes BJC darba laiks:  darbdienās no plkst. 10.00-19.00

 

 Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs ir interešu izglītības iestāde, kas īsteno interešu izglītības programmas novadā. Iestādi apmeklē Ilūkstes novada bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 24 gadiem. Jauniešiem ir iespējas iepazīt savas spējas, attīstīt un pilnveidot savus talantus, kā arī gūt pieredzi konkrētā darbībā.

 

Ilūkstes BJC realizē izglītības  programmas dažādās jomās: deju un mūzikas mākslā, teātra un vizuāli lietišķā mākslā, un tehniskā jaunradē ( vokālie  ansambļi „Ieklausies ” un „Varavīksne”, VIA “Piparmētra” un VIA “Basic, ģitārspēles pamati, ritmika „Solis pa solim”, netradicionālie rokdarbi, vizuālā māksla, mūdienu dejas hip-hop, 1. klases tautas d/k „Resgaļi”, teātra sports, šūšanas un  dizaina studija, velopulciņš, mīkstās rotaļlietas, floristika, tekstilmāksla, robotika”).


BJC tradicionālie pasākumi:

  • Māmiņu dienas concerts;
  • Vasaras nometne „Ziņkārīgā vārna”;
  • Zinību diena.

Notikumi:

  • Šajā mācību gadā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā uzsāka darbu Robotikas interešu pulciņš. 1. novembrī saņēmām pirmo robotu un spēļu laukumu.

Ilūkstes novada interešu izglītības iestādē

„Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs”

ir izveidota seno lietu krātuve

 “Sēļu istaba”

Raiņa ielā 33A

LV-5447, Ilūkste

 

Ekskursijas var pieteikt pa  tālr. t. 65462580, m.t.28384018 (Vanda Rimša) vai e-pastu:ilukstesbjc@inbox.lv

“Sēļu istabas” darba laiks : darbdienās no plkst.  10.00- 19.00