Kultūras un tūrisma aģentūras pasākumu plāns

PASĀKUMI APRĪLĪ UN MAIJĀ

Datums un laiks
Pasākums Vieta
21.04.

14:00

Jestras Lieldienu aktivitātes Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” Sprīdīša takā (ieeja bez maksas)
27.04.

18:00

 

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva 30 gadu jubilejas koncerts Ilūkstes kultūras namā (ieeja bez maksas)
01.05.

8:00-12:00

Tūrisma sezonas atklāšanas gadatirgus Subatē Tirgus laukumā, Subatē

 

04.05.

11:00

Baltā galdauta svētki Pie Ilūkstes kultūras nama Brīvības ielā 12, Ilūkstē (ieeja bez maksas)
17.05.

20:00

Ivo Fomina koncerts (pēc koncerta – diskoballe) Ilūkstes brīvdabas estrādē Grāvju ielā 2A, Ilūkstē

Biļešu iegāde Ilūkstes kultūras namā un https://www.bilesuparadize.lv/lv/

 

18.05.

18:00

Lašu kora 20 gadu jubilejas koncerts Šēderes kultūras namā Skolas ielā 2, Šēderē, Šēderes pagastā (ieeja bez maksas)
24.05.

20:00

Melnā kalna svētki Pie atpūtas mājas „Dubezers” dabas liegumā „Pilskalnes Siguldiņa” (ieeja bez maksas)
31.05. „Reiz kādā pasakā” (jautra brīvdabas dziesmu spēle bērniem un vecākiem) Ilūkstes brīvdabas estrādē Grāvju ielā 2A, Ilūkstē