Pilsētas un pagasti

 •  Ilūkstes pilsēta
  Kopējā platība – 9 km2
  Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.01.2019.) – 2445
 • Subates pilsēta
  Kopējā platība – 5 km2
  Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.01.2019.) – 637
 • Bebrenes pagasts
  Kopējā platība – 102,8 km2
  Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.01.2019.) – 814
 • Dvietes pagasts
  Kopējā platība – 118,4 km2
  Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.01.2019.) – 513
 • Eglaines pagasts
  Kopējā platība – 79,2 km2
  Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.01.2019.) – 817
 • Pilskalnes pagasts
  Kopējā platība – 124,69 km2
  Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.01.2019.) – 894
 • Prodes pagasts
  Kopējā platība – 93,6 km2
  Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.01.2019.) – 251
 • Šēderes pagasts
  Kopējā platība – 114,69 km2
  Iedzīvotāju skaits (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.01.2019.) – 861