Novada simbolika

Ģerbonis, karogs un himna

 

2006. gada 25. maijā Ilūkstes novada dome pieņēma lēmumu par Ilūkstes novada  ģerboni apstiprināt vēsturisko Ilūkstes apriņķa ģerboni un izmantot to Ilūkstes novada karogā.
2007. gada 5. decembrī Kultūras ministrija reģistrēja Ilūkstes novada ģerboni Ģerboņu reģistrā, un šī paša gada 12. decembrī novada ģerboņa heraldisko aprakstu apstiprināja Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, Kultūras ministre Helēna Demakova un  Heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs.

No 2015. gada 1. aprīļa līdz 1. oktobrim norisinājās pašvaldības izsludinātais Ilūkstes novada himnas izstrādes konkurss. Konkursam tika iesniegtas 5 dziesmas, kas tika nodotas novada iedzīvotāju un Ilūkstes novada domes izveidotas komisijas vērtējumam.2016. gada 25. janvārī ar Ilūkstes novada domes lēmumu apstiprināti himnas izvērtēšanas konkursa rezultāti. Par konkursa uzvarētāju un „Tautas simpātiju” atzīta Ingas Kraševskas (mūzikas autore) un Janīnas Vagulānes (vārdu autore) dziesma „Ilūkstes novads – Sēlijas villaine zaļā”.

 

Novada ģerbonis

ilukstes_nov_kr

(Krāsas novada ģerbonī: sudraba – PANTONE 877C; zaļā – PANTONE 340C; melnā –PANTONE black)

 

Novada karogs

novada_karogs

 

Novada himna
(mūzika:Inga Kraševs, teksts:Janīna Vagulāne)

Ilūkstes novads – Sēlijas villaine zaļā

Ar ziliem vizbuļiem Akmeņupes gravās,
Ar pātiem kumeļiem palieņu pļavās,
Ar putnu balsīm tumšzaļos vēros
Un briežu auriem rudeņos vēlos.

Ilūkstes novads – Sēlijas villaine zaļā –
Ieausta manā un tavā dvēseles daļā.
Te savu nastu nest, te savu akmeni velt,
Te savu sirds dziesmu saulītē celt.

Ar seniem pilskalniem, ietītiem mītos,
Dievnamu zvaniem svētdienu rītos,
Ziedošām sētām zem svēteļu spārniem,
Un no labas sirds pateiktiem vārdiem.

Ar dejas soli vai planšeti saujā,
Ar uzvaru sportā vai ražas pļaujā,
Ar sava novada karogu mastā
Te laimīgi esam Sēļzemes krastā.

 Skip to content