Novada vēsture

2002. gadā, kad valstī pilnā sparā ritēja Administratīvi teritoriālā reforma, četras bijušā Daugavpils rajona pašvaldības: Ilūkstes pilsētas dome, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastu padomes nolēma apvienoties un izveidot savu novadu. Bija jāpārvar ne mazums šķēršļu, grūtību un domstarpību, lai šis lēmums tiktu īstenots. Pastāvēja arī iespēja apvienoties lielākā – Daugavpils novadā, taču minēto pašvaldību deputāti lēma par labu, kaut arī mazas, tomēr savas vietējās pašvaldības izveidošanai, kas būtu tuvāka un sasniedzamāka iedzīvotājiem.

 

Apvienošanās projekta izstrādi tolaik vadīja Ilūkstes pilsētas dome, kuras priekšsēdētājs bija Jānis Anspoks. Projekts tika veiksmīgi apstiprināts Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijā, un 2003. gada 21. oktobrī Ministru kabinets izdeva noteikumus par Ilūkstes novada izveidošanu. Ilūkstes novads ar tā administratīvajām teritorijām: Ilūkstes pilsētu, Bebrenes pagastu, Pilskalnes pagastu un Šēderes pagastu kļuva par 18. izveidoto novadu Latvijā. Tā paša gada 7. novembrī darbību uzsāka Ilūkstes novada pašvaldība.

 

Piedāvājam atskatīties uz svarīgākajiem notikumiem mūsu novada pašvaldības dzīvē…

 

2003. gada 7. novembris

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZVEIDOŠANAS DIENA

Notiek pirmā Ilūkstes novada pašvaldības domes sēde, ar kuru sākas jaunizveidotā Ilūkstes novada darbība. Sēdi vada Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrs Ivars Gaters. Dome sastāv no 30 deputātiem:

  • 9 no Ilūkstes pilsētas domes;

Ilūkstes pilsētas dome

(1. rindā no kreisās puses: Leontīna Tamane, Valija Pētersone, Marija Slavinska, Inese Vuškāne, Staņislavs Mežnieks; 2. rindā no kreisās puses: Vitālijs Kaušelis, Ainārs Jasevičs, Jānis Anspoks (domes priekšsēdētājs), Jānis Puriņš)

  • 7 no Pilskalnes pagasta padomes (Hendriks Bigats, Lūcija Čamane, Agris Elerts, Ērika Keivomeģe (padomes priekšsēdētāja), Jānis Paulovskis, Līvija Tamane un Elza Valpētere);
  • 7 no Bebrenes pagasta padomes (Aivars Ļubomirskis, Andis Puida, Lenvija Rāzna, Aija Rubļevska, Andrejs Saušs (padomes priekšsēdētājs), Aivars Skrinda un Staņislavs Stašulis);

  • 7 no Šēderes pagasta padomes (Alvīne Baltrukeviča, Rita Butkeviča (padomes priekšsēdētāja), Česlavs Gabrāns, Juris Krasovskis, Jeļena Krjaukle, Ināra Lukjanska un Pēteris Makaveckis).

Par jaunizveidotā novada domes priekšsēdētāju ievēl deputātu Jāni Puriņu. Šādā sastāvā dome darbojas līdz 2005. gada 22. martam.

 

2005. gada 22. marts – 2009. gada 1. jūlijs

Ilūkstes novada pašvaldības domes otrā sasaukuma darbības laiks

Novada domē ievēlēti 11 deputāti: Jānis Anspoks („Jaunais Laiks”), Rita Butkeviča („Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Maigurs Krievāns („Latvijas Zemnieku savienība”), Jeļena Krjaukle („Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Anita Ločmele („Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Staņislavs Mežnieks („Mēs savam novadam”), Jānis Puriņš („Mēs savam novadam”), Lenvija Rāzna („Latvijas Zemnieku savienība”), Stefans Rāzna („Latvijas Zemnieku savienība”), Andrejs Saušs („Latvijas Ceļš”) un Līvija Tamane („Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”).

Par domes priekšsēdētāju ievēlēts Stefans Rāzna, par viņa vietnieci – Rita Butkeviča.

 

2006. gada 25. maijs

Pieņemts lēmums par Ilūkstes novada ģerboni un karogu.

2008. gada 1. janvāris – 1. jūlijs

Ilūkstes novada administratīvās teritorijas paplašināšanas projekta izstrāde

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu un Ministru kabineta noteikumiem „Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” tiek plānots paplašināt Ilūkstes novadu, klāt pievienojot trīs administratīvās teritorijas – Dvietes pagastu, Eglaines pagastu un Subates pilsētu ar lauku teritoriju.

 

2008. gada 31. decembris

Ilūkstes novada administratīvās teritorijas paplašināšana

Stājas spēkā Saeimā 18.12.2008. pieņemtais Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, saskaņā ar kuru Ilūkstes novads tiek paplašināts, pievienojot Subates pilsētu ar lauku teritoriju, Eglaines un Dvietes pagastus.

 

2009. gada 1. jūlijs – 2013. gada 19. jūnijs

Ilūkstes novada pašvaldības domes trešā sasaukuma darbības laiks

Novada domē ievēlēti 15 deputāti: Aivars Ancāns („Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Ainārs Astičs („LPP/LC”), Artūrs Bogdanovičs („Latvijas Zemnieku savienība”), Rita Butkeviča („Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Jānis Krievāns („Latvijas Zemnieku savienība”), Maigurs Krievāns („Latvijas Zemnieku savienība”), Vitolds Kveders („Latvijas Zemnieku savienība”), Staņislavs Mežnieks („LPP/LC”), Lenvija Rāzna („Latvijas Zemnieku savienība”), Stefans Rāzna („Latvijas Zemnieku savienība”), Imants Rubļevskis („Latvijas Zemnieku savienība”), Ingūna Svarāne („Latvijas Zemnieku savienība”), Ērika Šaršune („Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Inese Vuškāne („Latvijas Zemnieku savienība”) un Maija Žigajeva („Latvijas Zemnieku savienība”).

 

Par domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Stefans Rāzna, par viņa vietnieku – Maigurs Krievāns.

 

Domes darbības laikā mainās deputātu sastāvs – deputāta mandātu noliek 2 deputāti: Ainārs Astičs un Rita Butkeviča, viņu vietā amatā stājas Agris Elerts un Gunta Okmane (vēlāk viņas vietā – Vitālijs Grancovskis).