Sēlijas novadu apvienība

 

Sēlijas novadu apvienība ir brīvprātīga pašvaldību apvienība, kas dibināta 2012. gada 14. decembrī saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)  statūtu 11.1. un 11.2 punktiem kopīgu mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

Apvienības galvenie darbības mērķi ir kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšana, nostiprināšana un izmantošana reģiona atpazīstamības un tūrisma veicināšanai, kopīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošana, lai uzlabotu teritorijas ekonomisko stāvokli un iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kopīgu interešu pārstāvniecība valsts un starptautiskās institūcijās.

Apvienību veido 7 pašvaldības (Aknīstes novadsIlūkstes novadsJaunjelgavas novads, Jēkabpils novadsNeretas novadsSalas novads, Viesītes novads) un tā darbojas kā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) struktūrvienība.

Sēlijas novadu apvienību vada Neretas novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kviesis.

 

 

Sēlijas novadu apvienības NOLIKUMS

Sēlijas novadu apvienības DIBINĀŠANAS PROTOKOLS

Par VII Sēlijas kongresu Viesītē

 


Skip to content