Šķiroto atkritumu savākšana

Šķirojot sadzīves atkritumus, iespējams samazināt to apsaimniekošanas izmaksas, jo šķirotie atkritumi tiek savākti un izvesti bez maksas!

 

IEPAKOJUMS

 

Papīra, stikla, plastmasas, metāla iepakojuma priekšmeti jāievieto speciālos atsevišķos konteineros, atkarībā no to marķējuma (stiklam vai iepakojumam). Šādi konteineri pieejami:

 

 • Ilūkstē – Brīvības ielā 3, Jelgavas ielā 21 (tikai PET pudeles), Kastaņu ielā 38;
 • Subatē – Tirgus laukumā;
 • Bebrenē – starp daudzdzīvokļu namiem „Gundegas” un „Zemdegas”;
 • Dvietē – pie pagasta pārvaldes;
 • Eglainē – Gagarina ielā 6;
 • Pašulienē – starp daudzdzīvokļu mājām Nr. 1 un Nr. 2;
 • Pilskalnē – Parka ielā 3;
 • Šēderē – Skolas ielā 3.

Zvanveida konteineros drīkst ievietot stikla taru un plastmasas iepakojumu. Šādi konteineri pieejami:

 

 • Ilūkstē – Brīvības ielā 3Smilšu ielā 1, Jēkabpils ielā 10B, Kastaņu ielā 38, Kastaņu ielā 42, Grāvju ielā pie Ilūkstes Raiņa vidusskolas;
 • Subatē – 1. maija ielā pie daudzdzīvokļu mājām un Tirgus laukumā;
 • Bebrenē – pie pagasta pārvaldes, pie daudzdzīvokļu nama „Gundegas”, pie Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas;
 • Ilzē – ciema centrā;
 • Dvietē – pie pagasta pārvaldes;
 • Eglainē – pie pagasta pārvaldes;
 • Pilskalnē – Senlejas ielā pie daudzdzīvokļu mājām;
 • Prodes pagastā – pie daudzdzīvokļu nama „Kaijas”.