SIA “Ornaments”

 

Reģistrācijas Nr.: 41503003743

Adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālr.: 65462157, 29383339

E-pasts: ornaments@ilukste.lv

 

Darba laiks

Pirmdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Otrdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Trešdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Ceturtdiena:  

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Piektdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

 

Pakalpojumi

  • Namu pārvaldīšana, apsaimniekošana un remonts (Ilūkste, Eglaine, Šēdere un Pašuliene);
  • Ūdensapgāde un kanalizācija;
  • Santehniskie darbi;
  • Siltumapgāde;
  • Pasažieru pārvadājumi;
  • Tehnikas iznomāšana;
  • Telpu iznomāšana.

Kontaktinformācija

Amats

Vārds, uzvārds

e-pasts

Tālruņi

Vadītājs

(valdes loceklis)

Jurijs Altāns

altans@inbox.lv

65462157

29383339

Sekretāre-lietvede

Elita Kaļiņina

ornaments@ilukste.lv

65462157

29383339

Siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas iecirkņa vadītājs

Aleksandrs Oļehnovičs

26563570

Namu pārvaldniece

Inga Zeltiņa

26774454

Galvenā gramatvede

Lidija Krievāne

65462295

Grāmatvede

Benita Baltmane

65462295

Grāmatvede-ekonomiste

Tatjana Gaudze

65462542

Uzskaitvede

Leokādija Ušakova

65462974

Izmaksu tehniķe

Janīna Morkāne

65462974

25969530

Kasiere

Genovefa Drozdovska

29383339

Norēķinu konti

AS „Swedbank”

Bankas kods: HABALV2X

Konta Nr.: LV83 HABA 0551 0262 5487 1

AS „SEB Banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV98 UNLA 0050 0176 7462 1

  

VAS „Latvijas Pasts”

Bankas kods: LPNSLV21

Konta Nr.: LV37 LPNS 0005 4028 9141 7

*********************************************************************************************************************************************

 

Publiskā informācija