2007. – 2013. g. plānošanas periodā īstenotie projektiSkip to content