INP_2013_01

Iepirkumi

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos atklātā konkursā forma

[2.] pielikums. Piedāvājuma un līguma nodrošinājuma forma pēc būtības

[3.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[4.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[5.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma

[6.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam

[7.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

[8.] pielikums. Līguma projekts

[9.] pielikums. Darbu apjomi

[10.] pielikums. Grafiskā daļa

  

CD

BK-1-5_Tilts.pdf

BK-6-1_Atbalstsiena.pdf

BK-6-2_Atbalstsiena.pdf

BK-6-3_Atbalstsiena.pdf

BK-6-4_Atbalstsiena.pdf

CD-1-1_Vispdati.pdf

CD-1-2_InzTikli.pdf

CD-1-3-4_InzTikli.pdf

CD-2-1Trases_plans.pdf

 CD-2-2_Izbuvplans.pdf

CD-2-3-4_Izbuvplans.pdf

 CD-2-7-1_Nospraushana.pdf

CD-2-7-2_Nospraushana.pdf

CD-2-8-9_Garenprofils.pdf

CD-3-1-2_Griezumi.pdf

 CD-3-3_GriezumiPandusuPlans.pdf

CD-4-1-1_Nobrauktuves.pdf

 CD-4-1-2_Nobrauktuves.pdf

CD-4-2_Caurtekas.pdf

 CD-4-3_APlatformas.pdf

CD-5-1_SatiksmesOrg.pdf

 CD-5-2-3_SatiksmesOrg.pdf

PaskRakstsBrivRaina.pdf  

 

ELT

ELTkartas1-1.pdf

Ilukste ELT final ELT-1-6.pdf

Ilukste ELT final ELT-7-12.pdf

Ilukste ELT final ELT-13-18.pdf

 

LKT

LKT-1.pdf

LKT-2.pdf

LKT-3_4.pdf

LKT-7_8.pdf

LKT-9_10.pdf

LKT-14.pdf

LKT-15.pdf

LKT-16.pdf

LKT-17.pdf

LKT-18.pdf

LKT-19.pdf

 Pask_LKTIlukste.pdf

 

VST

Pask_VSTIlukst.pdf

VST_Ilukste_2.karta.pdf

VST_Ilukste 2_2.karta.pdf

 

 

 

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content