Kontakti – Sociālais dienests

Amats Vārds uzvārds Pieņemšanas laiks Tālrunis e-pasts
Sociālais dienests,

adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads   

Sociālā darbiniece Ingūna Svarāne Pirmdienās: 8.00–16.30 65463318 inguna.svarane@ilukste.lv
Ceturtdienās: 8.00–16.30
(12.00–12.30–pusdienlaiks)
Sociālā darbiniece Sanita Vāsule Pirmdienās: 8.00 –16.30 65447871 sanita.vasule@ilukste.lv
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos

 

 

 

 

Otrdienās: 8.00–17.30 26687721
Trešdienās: 8.00–16.30
Ceturtdienās: 8.00–16.30
Piektdienās: 8.00–15.30
(12.00–12.30–pusdienlaiks)
Sociālā darbiniece Kristīne Elksnīte Pirmdienās: 12.30–16.00 65447870 kristine.elksnite@ilukste.lv
Ilūkstē Otrdienās: 8.30-12.00 26687721

 

 

 

Trešdienās: 8.30–12.00
Ceturtdienās: 8.30–12.00
(12.00–12.30–pusdienlaiks)
Sociālā darbiniece Iveta Skudra Pirmdienās: 8.00–16.30 65463320 iveta.skudra@ilukste.lv
darbam ar ģimenēm un bērniem Trešdienās: 8.00–12.00 2668772

 

 

 

Ceturtdienās: 8.00–16.30
Piektdienās: 8.00-15.30
(12.00–12.30–pusdienlaiks)
Sociālā darbiniece Liene Greļevska Pirmdienās: 8.00–16.30 65463319 liene.grelevska@ilukste.lv
Pilskalnes pagastā Ceturtdienās: 8.00–16.30 25619363
(12.00–12.30–pusdienlaiks)
Sociālā darbiniece Inese Cirse Pirmdienās: 8.00–16.30 26395104 inese.cirse@ilukste.lv
Bebrenes pagastā Otrdienās: 8.00–16.30
(12.00–12.30–pusdienlaiks)
Sociālā darbiniece Inguna Buka Pirmdienās: 8.00–16.30 28619526 inguna.buka@ilukste.lv
Dvietes pagastā Trešdienās: 8.0 –12.00
(12.00–12.30–pusdienlaiks)
Sociālā darbiniece Inguna Buka Otrdienās: 8.00–16.30 28619526 inguna.buka@ilukste.lv
Eglaines pagastā Ceturtdienās: 8.00–12.00
(12.00–12.30–pusdienlaiks)
Sociālā darbiniece Ingūna Svarāne Otrdienās: 8.00–12.00 65463236 inguna.svarane@ilukste.lv
Subatē un Prodes pagastā (12.00–12.30–pusdienlaiks)
25621151
Sociālā darbiniece Jeļena Krjaukle Pirmdienās: 9.00–16.30 26483624  jelena.krjaukle@ilukste.lv
Šēderes pagastā Otrdienās: 9.00–17.30
Trešdienās: 9.00–12.00
(12.00–12.30–pusdienlaiks)
Ilūkstes novada Sociālā dienesta struktūrvienības-

  • Specializētās darbnīcas, adrese: Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Augšdaugavas novads
  • Grupu dzīvokļi, adrese: Pašuliene -4, dzīvokļi Nr. 36., 38., 39., 41., 42., 44., Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads
  • Dienas aprūpes centrs „Fēnikss”, adrese: Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Augšdaugavas novads
Struktūrvienību vadītājs

Andris Kuzņecovs Trešdienās: 9.00 – 11.00 vai pēc iepriekšēja pieraksta 65449012 fenikss@ilukste.lv
65449013


Skip to content