Kontakti soc

 

Amats Vārds uzvārds Pieņemšanas laiks Tālrunis e-pasts
Sociālā dienesta vadītāja

Ingūna Svarāne

 

Pirmdienās: 8.00 – 16.30 Ceturtdienās: 8.00 – 16.30

(12.00 – 12.30 – pusdienlaiks

65463318,

29219863 

inguna.svaraneEtailukste.lv

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas jautājumos

Sanita Vāsule

Pirmdienās: 8.00 – 16.30 Otrdienās: 8.00 – 17.30

Trešdienās: 8.00 – 16.30

Ceturtdienās: 8.00 – 16.30

Piektdienās: 8.00 – 15.30

(12.00 – 12.30 – pusdienlaiks)

65447871,

26687721

soc.dienestsEtailukste.lv

Sociālā darbiniece

Ilūkstē

Kristīne Elksnīte

Pirmdienās: 12.30 – 16.00

Otrdienās: 8.30 -12.00

Trešdienās: 8.30 – 12.00

Ceturtdienās: 8.30 – 12.00

(12.00 – 12.30 – pusdienlaiks)

65447870,

26687721

kristine.elksniteEtailukste.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem

Iveta Skudra

Pirmdienās: 8.00 – 16.30

Trešdienās: 8.00 – 12.00

Ceturtdienās: 8.00 – 16.30

Piektdienās: 8.00 – 15.30

(12.00 – 12.30 – pusdienlaiks)

65463320,

26687721

 

iveta.skudraEtailukste.lv

Sociālais darbinieks Pilskalnes pagastā

Liene Greļevska

Pirmdienās: 8.00 – 16.00

Ceturtdienās: 8.00 – 16.00

(12.00 – 12.30 – pusdienlaiks)

65463319,

25619363

liene.grelevskaEtailukste.lv

Sociālā darbiniece

Bebrenes pagastā

Inese Cirse

Pirmdienās: 8.00 – 16.30

Otrdienās: 8.00 – 16.30

(12.00 – 12.30 – pusdienlaiks)

65407919,

26395104

inese.cirseEtailukste.lv

Sociālā darbiniece Dvietes pagastā

Inguna Buka

Pirmdienās: 8.00 – 16.30

Trešdienās: 8.00 – 16.30

(12.00 – 12.30 – pusdienlaiks)

65475434,

26395104 

inguna.bukaEtailukste.lv

Sociālā darbiniece Eglaines pagastā

Inguna Buka

Otrdienās: 8.00 – 16.30

Ceturtdienās: 8.00 – 16.30

(12.00 – 12.30 – pusdienlaiks)

 

28619526

inguna.bukaEtailukste.lv
Sociālā darbiniece Subatē un Prodes pagastā

Ņina Roščenkova

Pirmdienās: 8.00 – 16.30

Otrdienās: 8.00 – 12.00

Ceturtdienās: 8.00 – 16.30

(12.00 – 12.30 – pusdienlaiks)

65463236,

25621151 

nina.roscenkovaEtailukste.lv

Sociālā darbiniece

Šēderes pagastā

Jeļena Krjaukle

Pirmdienās: 8.00 – 16.30

Otrdienās: 8.00 – 17.30

Trešdienās: 8.00 – 12.00

(12.00 – 12.30 – pusdienlaiks)

26483624 

 jelena.krjaukleEtailukste.lv