Šķiroto atkritumu savākšana

Šķirojot sadzīves atkritumus, iespējams samazināt to apsaimniekošanas izmaksas, jo šķirotie atkritumi tiek savākti un izvesti bez maksas!

 

IEPAKOJUMS

 

***Papīra, stikla, plastmasas vai metāla iepakojuma priekšmeti jāievieto speciālos taisnstūrveida konteineros, atkarībā no to marķējuma (stiklam vai iepakojumam). Šādi konteineri pieejami:

 • Ilūkstē – Ilūkstē (SIA „Ornaments” tehniskās bāzes punktā Pilskalnes ielā 7A) – katra mēneša 1. un 3. piektdienā no plkst. 9.00 līdz 15.00 pēc iepriekšējās pieteikšanās pa tālr.: 22022846;
 • Subatē – Tirgus laukumā;
 • Bebrenē – starp daudzdzīvokļu namiem „Gundegas” un „Zemdegas”;
 • Dvietē – pie pagasta pārvaldes;
 • Eglainē – Gagarina ielā 6;
 • Pašulienē – starp daudzdzīvokļu mājām Nr. 1 un Nr. 2;
 • Pilskalnē – Parka ielā 3;
 • Šēderē – Skolas ielā 3.

***Zvanveida konteineros drīkst ievietot stikla taru un plastmasas iepakojumu. Šādi konteineri pieejami:

 • Ilūkstē – Brīvības ielā 3Smilšu ielā 1, Jēkabpils ielā 10B, Kastaņu ielā 38, Kastaņu ielā 42, Grāvju ielā pie Ilūkstes Raiņa vidusskolas;
 • Subatē – 1. maija ielā pie daudzdzīvokļu mājām un Tirgus laukumā;
 • Bebrenē – pie pagasta pārvaldes, pie daudzdzīvokļu nama „Gundegas”, pie Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas;
 • Ilzē – ciema centrā;
 • Dvietē – pie pagasta pārvaldes;
 • Eglainē – pie pagasta pārvaldes;
 • Pilskalnē – Senlejas ielā pie daudzdzīvokļu mājām;
 • Prodes pagastā – pie daudzdzīvokļu nama „Kaijas”.

 

NOLIETOTA SADZĪVES TEHNIKA UN ELEKTROPRECES

 

***Mobilos telefonus, televizorus, dekoderus, akumulatorus, datorus, printerus, kopētājus, kases aparātus, zāles pļāvējus, ledusskapjus, veļasmašīnas, putekļusūcējus, dažādus elektroinstrumentus, antenas u. tml. tehniku ikviens novada iedzīvotājs var nodot vairākos pieņemšanas punktos novada pilsētās un pagastu centros:

 • Ilūkstē (SIA „Ornaments” tehniskās bāzes punktā Pilskalnes ielā 7A) – katra mēneša 1. un 3. piektdienā no plkst. 9.00 līdz 15.00;
 • Subatē un Prodes pagastā (pie katlumājas) – pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 65462275, 26591575;
 • Bebrenē – darbdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 65407909, 28362270;
 • Dvietē (pie mehanizācijas darbnīcām) – katra mēneša pēdējā piektdienā pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 65475434;
 • Eglainē (pie pagasta pārvaldes ēkas) – piektdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr. 65437343;
 • Pilskalnē (pie pagasta pārvaldes ēkas) – piektdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 65462296, 26428922;
 • Šēderē – pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr.: 26172670.


Skip to content