Bebrenes pagasta pārvalde

 

Bebrenes pagasta pārvalde ir Ilūkstes novada domes izveidota un tās padotībā esoša patstāvīga iestāde, kas Ilūkstes novada Bebrenes pagasta administratīvajā teritorijā nodrošina likumā „Par pašvaldībām”, domes apstiprinātajā pagasta pārvaldes nolikumā un citos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi un sniegto pakalpojumu pieejamību.

 

Adrese: „Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

Tālr.: 65407909

Fakss: 65407908

e-pasts: parvalde@bebrene.lv

 

Darba laiks:

Pirmdiena: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Otrdiena: 8.00 – 12.00 12.30 – 17.30
Trešdiena: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

 

Pārvaldes darbinieki:

Amats Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
Bebrenes pagasta pārvaldniece Benita Štrausa benita.strausa@bebrene.lv 65407908 20219770
Pārvaldnieka palīgs (administratīvajos jautājumos) Gunita Kolosovska parvalde@bebrene.lv 65407909
Nekustamo īpašumu nodaļas speciāliste/ Labiekārtošanas speciāliste Jefrosinija Vaščenko parvalde@bebrene.lv 65407918
Sociālā darbiniece Inese Cirse inese.cirse@ilukste.lv 65407919 26395104
Bāriņtiesas locekle Valda Namiņa parvalde@bebrene.lv 65407919

Bebrenes pagasts