Pilskalnes pagasts

Pilskalnes pagasts ir viena no Ilūkstes novada administratīvajām teritorijām tā austrumos, Daugavas kreisajā krastā. Robežojas ar sava novada Ilūkstes pilsētu, Šēderes, Eglaines, Bebrenes un Dvietes pagastiem, kā arī Daugavpils novada Sventes un (pa Daugavu) Līksnas pagastiem. Lielākās apdzīvotās vietas ir Pilskalne (pagasta centrs), Doļnaja, Baltiņi, Kazimirišķi, Kūliņi.

Pagasta kopējā platība – 124,69 km2, zemes platība – 11840 ha, no tiem:

  • 7341  ha – meži;
  • 3389 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
  • 193  ha – ūdeņi;
  • 116 ha – pārējās zemes.

Pagastā dzīvo 985 iedzīvotāji (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.07.2016.), no tiem: 

  • 696 – darbspējas vecumā;
  • 201 – virs darbspējas vecuma;
  • 88 – līdz darbspējas vecumam.

Dvietes pagastā darbojas šādas Ilūkstes novada pašvaldības struktūrvienības un budžeta iestādes: