Eglaines pagasta pārvalde

Adrese: Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5444

Kontakttālruņi: 65437343, 26164916

E-pasts: parvalde@eglaine.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Otrdienās: 8.00–12.00  12.30–17.30
Trešdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Ceturtdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Piektdienās: 8.00–12.00  12.30–15.30

 

Pārvaldes administrācijas darbinieki:

Amats Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
 Pārvaldniece Marta Petrova
parvalde@eglaine.lv 65437343
Pārvaldnieces palīdze administratīvos jautājumos Benita Žukovska
parvalde@eglaine.lv 65437343 28346706
Kultūras-tūrisma organizators Santa Sutiņa-Zutiņa parvalde@eglaine.lv 65437343

28627831

Ilūkstes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists Aigars Lisovskis parvalde@eglaine.lv 29354073
Ilūkstes novada Sociālā dienesta darbiniece Inguna Buka
inguna.buka@ilukste.lv 28619526
Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle Lilita Apele
barintiesa@ilukste.lv 65437046