Viegli lasīt

Kas ir Ilūkstes novads un kur tas atrodas?

 

Ilūkstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā, Daugavas kreisajā krastā.

Ilūkstes novads tika izveidots 2003. gadā, apvienojot Ilūkstes pilsētu, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastus.

Paplašinot novada administratīvo teritoriju, 2009. gadā novadā tika iekļauts Dvietes pagasts, Eglaines pagasts un Subates pilsēta ar lauku teritoriju. 2010. gadā Subates pilsēta ar lauku teritoriju tika sadalīta divās administratīvajās vienībās – Subates pilsēta un Prodes pagasts.

Kopš 2003. gada novada administratīvais centrs ir Ilūkstes pilsēta. Ilūkste atrodas 25 km attālumā no Daugavpils un 200 km attālumā no Rīgas.

Novadā dzīvo 7232 iedzīvotāji (pēc iedzīvotāju reģistra datiem uz 01.01.2019.)

Novada kopējā platība – 648,40 km2.

 

Kas ir Ilūkstes novada pašvaldība?

 

Ilūkstes novadā iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – dome.

Dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi.

Dome izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu, ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem nodrošina Ilūkstes novada pašvaldības iestādes, to struktūrvienības un kapitālsabiedrības.

 

 

Kā sazināties ar Ilūkstes novada pašvaldību?

 

Ilūkstes novada pašvaldība atrodas Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā

Tālr.: 65447850 (jautājumos par pakalpojumiem), 65462501 (jautājumos par administrācijas darbu)

e-pasts: dome/eta/ilukste.lv

 

Ilūkstes novada pašvaldības darba laiks:

 

Pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30)

Otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30)

Trešdienās un Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30)

Piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.15.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30)

Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.

 

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks ir līdz 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma).

 

Ko apskatīt un apmeklēt Ilūkstes novadā?

 

Pie mums ir daudz ceļu un daudz pieturu, – visu neuzskaitīt… Bet, piemēram, iebrauciet Dvietē! Tur vīnogu tēva Paula Sukatnieka darbalauks un mājas. Paverieties Dvietes Sv. Staņislava Kotkas Romas katoļu baznīcas torņos, un turpat netālu tiek atjaunota muižas ēka.

Bebrenē slejas grāfu Plāteru-Zībergu muiža, un Bebrenes Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca ar atjaunotajiem unikālajiem sienu gleznojumiem.

Applūstošo pļavu un savvaļas govju, zirgu ainava paveras dabas parkā „Dvietes paliene”. Dabas tuvums, arī izstaigājot enerģētiski bagāto dabas taku „Pilskalnes Siguldiņa”.

Varbūt iegriezieties uz Eglaines pusē, kur dzīvība kūsā Vecā Stendera muzejā!

Un, ja ir vairāk laika, iebrauciet Subatē. Te 2016. gadā atjaunots Tirgus laukums, uzstādīts saules pulkstenis, un vasarā var baudīt ūdens priekus pie plašajiem ezeriem.

Novada centrā, Ilūkstē, aicinām uz jaunuzcelto Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centru. Sacensības vieglatlētiem notiek atjaunotajā Ilūkstes sporta laukumā.

Tradicionāli Ilūkstes novadā notiek Skrējiens pa Ilūkstes ielām, Velomaratons Ilūkstē, riteņbraukšanas sacensības „Meža takas” Bebrenē. Iedibinām arī jaunas tradīcijas – 2016. gadā, svinot novada svētkus, dzima jauns tūrisma pasākums – Ilūkstes novada tūrisma rallijs „Citādais ceļojums”.

Un, protams, mums ir savi nozīmīgākie tūrisma objekti un tradicionālie pasākumi gan kultūrā, gan sportā. Būsiet gaidīti Ilūkstes novadā!

 Skip to content