Eglaines pagasts

Eglaines pagasts ir viena no Ilūkstes novada administratīvajām teritorijām tā dienvidrietumos. Robežojas ar sava novada Subates pilsētu, Prodes, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastiem, kā arī Lietuvas Republiku. Lielākās apdzīvotās vietas ir Eglaine (pagasta centrs), Annmuiža, Baltmuiža, Laši, Vitkuški.

Pagasta kopējā platība – 79,2 km2, zemes platība – 7919,7 ha, no tiem:

  • 2308,6 ha – meži;
  • 4520,5 – lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
  • 147,7 ha – ūdeņi;
  • 170,9 ha – purvu zeme.

Pagastā dzīvo 817 iedzīvotāji (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 31.12.2018.)

 

Šēderes pagastā darbojas šādas Ilūkstes novada pašvaldības struktūrvienības, budžeta iestādes un kapitālsabiedrības: