Pilskalnes pagasta pārvalde

Adrese: Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

Kontakttālruņi: 65462296, 26428922

E-pasts: parvalde@pilskalne.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Otrdienās: 8.00–12.00  12.30–17.30
Trešdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Ceturtdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Piektdienās: 8.00–12.00  12.30–15.30

 

Pārvaldes administrācijas darbinieki:

Amats Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
 Pārvaldniece Ludmila Riekstiņa
parvalde@pilskalne.lv 65462296  26428922
Pārvaldnieces palīdze administratīvos jautājumos Dita Elerte
parvalde@pilskalne.lv 65462296
Ilūkstes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists Aleksandrs Siņuks
aleksandrs.sinuks@pilskalne.lv 65440825 26715070
Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja un kultūras pasakumu organizatore Pilskalnē
Skaidrīte Azarstarpe
parvalde@pilskalne.lv 65440826 29264801 26634429