Pilskalnes pagasta pārvalde

Pilskalnes pagasta pārvalde

Pārvaldes reglamentu skatīt šeit

 

Parka ielā 3, Pilskalnē, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, LV-5447

Tālr./fakss: 6-54-62296

E-pasts: parvaldeEtapilskalne.lv

Darba laiks:

Pirmdienās

8.00 – 16.30

Otrdienās

8.00 – 17.30

Trešdienās

8.00 – 16.30

Ceturtdienās

8.00 – 16.30

Piektdienās

8.00 – 15.30

(pusdienu pārtraukums: 12.00 – 12.30)

 

Pilskalnes pagasta  pārvaldniece Ludmila Riekstiņa 654-62296, 26428922
Pārvaldnieka palīgs (administratīvajos jautājumos) Dita Elerte 654-62296

     

PĀRVALDĒ APMEKLĒTĀJUS PIEŅEM:

Sociālā darbinieks

Andrejs Kuznecovs,

654-62296, 26687721

andrejs.kuznecovsEtailukste.lv

pirmdiena pieņem Ilūkstē
otrdiena 9.00 -11.00
ceturtdiena pieņem Ilūkstē

 

Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists

Aleksandrs Siņuks,

654-40825, 26715070

aleksandrs.sinuksEtapilskalne.lv

pirmdiena 8.00 -12.00, 12.30 – 16.30
ceturdiena 8.00 -12.00, 12.30 – 16.30

 

Kultūras pasākumu organizatore / dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja

Skaidrīte Azarstarpe,

654-40826, 29264801, 26634429,

pilskalnes.kulturaEtainbox.lv

trešdiena 8.30 -12.00, 12.30 – 16.30

Pilskalnes pagasts