Biedrība “Jauniešu brīvdienu centrs”

Bebrenes ciemā, Bebrenes pagasts

Centra pilns nosaukums Jauniešu brīvdienu centrs
Centra dibinātājs Biedrība „Jauniešu brīvdienu centrs”
Centra adrese Bebrenes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīca, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads
Centra vadītājs un darbinieki Inese Kudiņa
Centra mērķis Nodrošināt atbalstu jauniešu brīvā laika saturīgai pavadīšanai
Centra uzdevumi Motivēt jauniešus darboties interešu izglītībā.

Iesaistīties projektu veidošanā un īstenošanā.

Veicināt sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām.

Centra bezmaksas pakalpojumi Trenažieru zāle

Konferenču zāle

Diskusiju klubs

Atpūtas telpa

Centra aprīkojums Trenažieri, velosipēdi, teltis, guļammaisi, binokļi, televizors, prezentācijas iekārta
Piemērota vide aktīvas atpūtas iespējām blakus Centram Sporta laukums, sporta zāle, parks, velomaršruts


Skip to content