Augšdaugavas novada Sociālais dienests

logo_soc_dien_675 Mūsu dzīvei ir tik daudz jēgas, cik lielā mērā

mēs kādam varam būt nepieciešami.

                                Zenta Mauriņa

Augšdaugavas novada Sociālais dienests

 

Augšdaugavas novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde un tās darbības mērķis ir nodrošināt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.


Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV 5447
Reģistrācijas numurs: 90001847823
Tālrunis/fakss: 65463398, mob.: 26687721
E-pasts: soc.dienestsEtailukste.lv

      Sociālais dienests ir patstāvīgs lēmumu pieņemšanā, darbības organizēšanā, iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā un kadru izvietošanā.

      Sociālā dienesta darbs tiek organizēts Sociālajā dienestā un Augšdaugavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.